Vanhusten palvelukotirakentamisessa perinteinen esteettömyys huomioidaan hyvin, mutta aistiesteettömyyteen ei ole vielä kiinnitetty samassa mittakaavassa huomiota. – Modernit palvelukodit ovat oikealla tiellä aistiesteettömyydessä, ja asukkaita tuetaan heidän yksilöllisissä tarpeissaan, sanoo Satakunnan ammattikorkeakoulun Esteettömyys ja saavutettavuus -työryhmän jäsen, lehtori Hanna Hannukainen.

Puunväriset ovet ja ikkunoiden karmit luovat selkeät kontrastit aistiesteettömälle kokonaisuudelle.

Aistiesteettömyys on uudenlainen näkökulma perinteiseen esteettömyyteen, joka mielletään fyysisen esteettömyyden, kuten luiskien, ovien leveyksien, kynnysten tai pyörähdysympyröiden kautta. – Aistiesteettömyyttä voidaan arvioida kuulo-, näkö-, tunto- ja hajuaistein. Aistit kuormittuvat päivän tapahtumista, mutta oikeanlaisilla valinnoilla voidaan luoda rentouttavia ympäristöjä, joissa asukkaiden on helpompi palautua päivän kuormituksesta ja he voivat paremmin, Hannukainen sanoo.

Siklan Porin Asuntomessuille rakentama Palvelukoti Villa Luoto on suunniteltu esteettömäksi ikääntyvien erityistarpeet huomioiden. Myös aistiesteettömyys on huomioitu eri tavoin. Arkkitehti Pave Mikkonen on  suunnitellut palvelukodin ja sen viereen korttelia myöhemmin täydentävän kerrostalon, Asunto Oy Porin Karjarannan. – Villa Luodossa on vaikutteita merenrannasta. Ulkoilupihan tematiikka lähtee merenrannan luonnosta. Viinimarjapensaat on sijoitettu laiturinomaisiin rakenteisiin. Pensaiden ja omenapuiden herkut ovat syötäviä, haisteltavia ja tunnusteltavia, Mikkonen sanoo.

Hannukainen pitää Villa Luodon pihaa oivallisena esimerkkinä aistiesteettömyydestä, ja nostaa esille ulkopihan ja sisätilojen puurakentamisen. – Pihan massiivipuiset istumakatokset, sisätilojen puuverhoilu ja puiset kalusteet ovat luonnonmateriaaleja ja tekevät tiloista lämpimiä ja kodikkaita. Lisäksi ne ovat iholle miellyttäviä. Puulla on tutkitusti terveellinen ja stressitasoa laskeva vaikutus ihmisen elämään, Hannukainen sanoo.

Tilojen monipuolisuus ja hahmotettavuus tärkeää

– Julkisten tilojen rakentamisessa on pitkään keskitytty isoihin yhteisiin tiloihin, jotka saattavat aiheuttaa helposti aistikuormitusta palvelukotiasukkaille. Aistiesteettömyyden näkökulmasta peräänkuulutan lisäämään rohkeasti muunneltavia tiloja sekä huomioimaan yksilön ja hänen tarpeensa. Tilojen pitää mahdollistaa vanhuksille sellaisten asioiden toteuttaminen, jotka elämässä ovat olleet aiemminkin tärkeitä. Elämyksiä normiarkeen, Hannukainen sanoo.

– Arjen toimintaan pitäisi yleisesti mahduttaa nykyistä enemmän räätälöityjä kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi mahdollisuuksia pienryhmätekemiseen tai vaikkapa syömiseen kahden kesken, Hannukainen painottaa.

Hannukainen kannustaa palvelukotirakentamisessa satsaamaan harmoniseen ympäristöön, miellyttävään valaistukseen, akustiikkaan sekä maanläheisiin väreihin ja selkeyteen. Aistiesteettömyydesssä vältetäään kokovalkoista sisustusta, sillä yksipuolinen väritys hankaloittaa tilojen hahmotettavuutta.

– Villa Luodon sisätilat ovat helposti tunnistettavia ja tilat soveltuvat vanhusten hoitotoimiin. Tilojen hahmotettavuuden näkökulmasta värityksen on hyvä vaalentua lattiasta kattoon. Hieman tummempi lattia, keskiväriset seinät ja valkoinen katto helpottavat tilojen hahmottamista samalla kun puunväriset ovet ja ikkunoiden karmit luovat selkeät kontrastit kokonaisuudelle. Sisustuksessa on myös hyvä käyttää pyöreitä, luonnollisia ja silmänliikettä mukailevia muotoja, Hannukainen kuvaa.

Ikääntyneiden tarpeet on palvelukodissa huomioitu myös dynaamisen valaistuksen muodossa. Dynaaminen valaistus auttaa muistisairaita selviämään päivittäisistä toimistaan helpommin. Valaistus säätyy automaattisesti luonnon valomäärän ja halutun tunnelman mukaan ja on liiketunnistimilla säädettävissä. Akustisesti miellyttävä ratkaisu on sijoittaa yleisiin tiloihin myös akustiikkalevyjä, joihin on painettu luonnon maisemia.

Satakunnan ammattikorkeakoulun Esteettömyyden ja saavutettavuuden työryhmä on tutkinut aisteja ja esteettömyyttä yhteistyössä sisustussuunnittelija Paula Hellbergin kanssa, ja he ovat laatineet osana Aistiesteettömät asumisratkaisut -hanketta Tilojen esteettömyyskartoitustyökalun. – Meneillään olevassa hankkeessa saadaan tietoa siitä, millaiset ympäristöt auttavat aisteja palautumaan kuormituksesta mahdollisimman hyvin teoriassa ja käytännössä sekä lisätään tietoisuutta aistiesteettömyydestä ylipäätään, Hannukainen sanoo.

Tilojen hahmotettavuuden näkökulmasta värityksen on hyvä vaalentua lattiasta kattoon. Hieman tummempi lattia, keskiväriset seinät ja valkoinen katto helpottavat tilojen hahmottamista.

http://www.sikla.fi

Sikla on kasvava ja vakaalla pohjalla toimiva rakennus- ja talotekniikka-alan konserni – tulevaisuuden rakentaja. Siklatalot Oy on yksi Suomen suurimmista pientalotoimittajista. Siklatilat Oy on puolestaan erikoistunut asunto- ja toimitilatuotannon lisäksi koulujen sekä hoiva- ja päiväkotien rakentamiseen. Siklatec Oy toimittaa talotekniikkaa ja Siklaelementit Oy taloelementtejä molempien yhtiöiden rakennuskohteisiin.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.