Ammattitaitoisen valvonnan tuomat hyödyt

14.03.2018

Sisäilmaongelmille on tyypillistä, että on vaikea löytää vain yhtä selittävää tekijää tai aiheuttajaa. Ongelmien monimutkaisuuden vuoksi myös korjaaminen on haastavaa ja vaatii asiantuntevaa osaamista myös valvonnalta.

 

Yhteistyö

Valvojalla on keskeinen rooli sisäilmakorjausprojektin yhteistyön onnistumisessa. Valvoja toimii yleensä eri osapuolien yhteyshenkilönä hankkeen kaikissa vaiheissa ja tilaajan apuna asiantuntijan roolissa. Asianmukainen ja toimiva valvonta edellyttää suunnitelmallista ja systemaattista toimintatapaa ja vahvaa kommunikaatiota osapuolten välillä. Rakennuttajan on tärkeä ilmoittaa urakoitsijalle valitun valvojan valtuudet kirjallisesti urakka-asiakirjoissa, jolloin urakoitsija tietää missä asioissa voi kääntyä suoraan asiantuntevan valvojan puoleen tilaajan puolesta. Tämä nopeuttaa monia päätöksiä esim. lisä- ja muutostöiden ilmaantuessa ja ongelmatilanteiden ratkaisuissa työmaalla, joita sisäilmakorjauksien yhteydessä usein esiintyy. Hyvä valvonta pitää myös rakennuttajan tietoisena korjaustyön etenemisestä ja muista merkityksellisistä tapahtumista.

Rakennuttajan edun toteutuminen

Sisäilmakorjausten onnistumisen kannalta työmaan valvonnalla on suuri merkitys. Valvonnan tärkein velvollisuus on valvoa ja edistää rakennuttajan edun toteutumista. Hyvä valvonta toimii myös ongelmia ennaltaehkäisevänä ja urakoitsijaa ohjaavana toimintana.

Virheiden ja ongelmien ennaltaehkäiseminen

Sisäilmakorjaustyömaalla valvojan päätavoitteena ovat korjauksien laadun sopimuksenmukaisuuden varmistaminen, virheiden ja ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen varmistaminen. Valvonnan tavoitteen toteutuminen mm. virheiden ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi toteutuu parhaiten valvojan asiantuntemuksen ja kokemuksen kautta.

Asiantunteva kokonaiskuva

Kokenut valvoja osaa tasapainoilla kiireen, budjetin, korjaussuunnitelman ja urakoitsijan välillä tuoden työmaalle yhden ylimääräisen luotettavan silmäparin, joka omalla asiantuntijuudellaan kykenee näkemään projektin kokonaisuutena ja pitää sen parhaasta mahdollisesta toteuttamisesta huolta korjaten havaitsemiaan virheitä hyvissä ajoin. Varsinkin sisäilmaongelmien korjaamisessa valvojan asiantuntemuksella on tärkeä rooli. Moni korjaus laajenee tekemisen yhteydessä, koska kaikkia mahdollisia ongelmia ei voida todeta aina suunnitteluvaiheessa. Valvoja pystyy ohjeistamaan urakoitsijaa työn edetessä ja puuttumaan muuten huomiotta jääneisiin kohteisiin.

Dokumentointi

Hankkeen huolellisen ja oikeaoppisen dokumentoinnin arvo havaitaan usein vasta myöhemmin, kun joudutaan palaamaan rakentamisen aikana tehtyihin ratkaisuihin ja niiden taustoihin mm. riita- tai takuu-/vastuukorjaustilanteiden esiintyessä. Oikealla dokumentoinnilla ja arkistoinnilla voidaan saada aikaan suuria säästöjä esim. edellä mainituissa tilanteissa. Hyvä ja kattava dokumentointi antaa myös käyttäjille varmuutta, että ongelmat on korjattu oikeaoppisesti ja tilat saatettu käytettävään kuntoon.

https://www.raksystems.fi/fi/ajankohtaista/ammattitaitoisen-valvonnan-tuomat-hyodyt

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.