NCC:llä on käytössä mobiilikäyttöinen Synergi-sovellus, jonka avulla henkilöstö voi tehdä työhön liittyviä turvallisuushavaintoja. Niistä käy ilmi, että asfalttitöissä ohikulkevan liikenteen ylinopeudet koetaan merkittäväksi vaaratekijäksi.

Ympäri Suomen päällystystöitä tekevän mobiiliyksikön vastausten perusteella noin 15 % kaikista havainnoista koskee ohikulkevaa liikennettä ja nopeusrajoitusten noudattamista. Se on selkein yksittäinen havainnoista esiin nouseva asia. Havainnot ovat esimerkiksi tällaisia:

•  ”Nopeusrajoitusmerkit tehottomia, ani harva ajaa rajoituksen mukaan.”
•  ”Liikenteen (vt3) nopeudet työntekijälle hengenvaaralliset.”
•  ”Paljon ylinopeutta ajavaa raskasta liikennettä.”
•  ”Onko moottoritiellä työskentely turvallisempaa? Miksi korkeampi nopeusrajoitus moottoritiellä kuin tavallisella, autot tulevat vielä kovempaa ja kun ei ole valvontaa, niin mikään ei muutu.”
•  ”Liikenteen vauhti todella kova ajoittain, rajoitus 30km/h ja nopeudet vähintään tuplat.”
•  ”Liikenne ei noudata nopeusrajoituksia.”
•  ”Yötyössä liikenteen vauhdit lisääntyvät ja kaikenlainen havainnointi vaikeutuu. Lisää riskiä onnettomuuteen huomattavasti.”

NCC:llä ollaan huolissaan henkilöstön turvallisuudesta tietyömailla.
– Vetoamme tienkäyttäjiin, että he noudattaisivat päällystystyömaiden nopeuksia oman ja meidän henkilöstömme turvallisuuden vuoksi. Kukaan tuskin tahallaan työntekijöidemme turvallisuutta vaarantaa, mutta riskiä ei selvästikään ymmärretä, eikä myöskään osata asettua liikenteessä työtään tekevien asemaan. Työmaan liikenne, kuten asfalttimassaa ajavat autot, ja muut ammattikuljettajat ovat mielestäni avainasemassa näyttämässä esimerkkiä, että tietyömaan kohdalla todella hidastetaan vauhtia nopeusrajoitusten mukaisesti, oli kiire tai ei. Työmaaliikenteen nopeusrajoitusten noudattamatta jättämisiin pystymme tarvittaessa sopimusteitse puuttumaan. Muun tieliikenteen osalta vaikutusmahdollisuutemme ovat selvästi rajallisemmat, NCC:n Asfaltin aluejohtaja Ilmo Hyyppä toteaa.

Tietyöt jatkuvat koko syksyn, jolloin pimeys ja kosteus tuovat lisähaasteita ja näkyvyys on usein kesän olosuhteita huonompi. Tietöitä tehdään edelleen myös yöaikaan. Yleisesti turvallisuuteen liittyvät riskit kohoavat syksyä kohti mentäessä.

NCC:llä vietetään tänään pohjoismaista Awareness Day -päivää, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota työturvallisuuskysymyksiin. Se tarkoittaa kannustamista turvallisempiin käytösmalleihin ja turvallisuuskulttuurin jatkuvaa rakentamista osaksi kaikkea perustoimintaa. Turvallisuuden tavoite on aina nolla tapaturmaa.

Lähde: News Cision

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.