Energiatehokkaalle pientalolle ei ole yhtä mallia tai reseptiä. A-energialuokan lähes nollaenergiatalo syntyy monen tekijän summana ja rakentajan tekemät päätökset ja valinnat vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka paljon energiaa ja missä muodossa talo kuluttaa. Motiva ja EQUA Simulation Finland laskivat esimerkkejä siitä, millä valinnoilla omakotitalo on energialuokkaa A vuoden vaihteessa voimaan tulleiden rakentamismääräysten mukaan.

Monet seikat ohjaavat rakentajaa valinnoissa; tontti tai rakennusvalvonta saattaa asettaa rajoituksia, rakennus- ja perhekoko, käyttötavat ja mieltymykset vaikuttavat valintoihin. Suurimpia päätöksiä on, panostetaanko rakennuksessa erityisesti rakennuksen vaipan eli seinien, katon, lattian sekä ikkunoiden ja ovien tehokkuuteen vai uusiutuvan energian käyttöön vai kumpaankin. Helpoin säästötapa on kuitenkin karsia turhat neliöt pois sekä rakentaa laadukkaasti hyvien suunnitelmien mukaan. Energiatehokkuuteen tehdyt investoinnit helpottavat jälleenmyyntiä ja nostavat talon arvoa.

Kun tontti on hankittu, voi selvittää kaukolämmön tai maalämmön asennusmahdollisuutta ja hintaa. Usein poraus/kaivuutyöt on helpointa toteuttaa aikaisessa vaiheessa varsinkin, jos tontin koko on pieni. Suuri perhekoko (suuri käyttöveden kulutus) ja suuri talokoko vesikiertoisella lattialämmityksellä ohjaavat maalämmön suuntaan.

Rakenteellinen energiatehokkuus saavutetaan paksummilla eristekerroksilla ja tiiviillä vaipalla. Eristeiden osalta valinnat tehdään talon suunnitteluvaiheessa mutta ilmatiiveyteen voidaan vaikuttaa paljon vielä myöhemminkin.

Esimerkkejä rakentajan valinnoista

Motiva ja EQUA Simulation Finland Oy laskivat esimerkkejä siitä millä valinnoilla pientalon rakentaja voi rakentaa energiatehokkaimman A-energialuokan talon – eri kokoluokissa ja energiatehokkuudeltaan erilaisilla rakenneratkaisuilla. Laskennan taustalla ovat vuoden vaihteessa muuttuneet rakentamisen energiatehokkuutta ohjaavat määräykset.

Pikkaraiset – pienin kokoluokka

Perheessä on kolme henkeä ja kissa. Perhe rakentaa 80-neliöisen omakotitalon. Pikkaraisten omakotitalon on mahdollista yltää energialuokkaan A yhdistelemällä energiatehokkuudeltaan perus-, matala- tai passiivitason rakenteet sekä eri lämmitysmuotoja.

Perustason rakenne sekä

 • lämmitysmuotona kaukolämpö tai maalämpö, TAI
 • lämmitysmuotona ilma-vesilämpöpumppu ja lisäksi omaa aurinkosähkön tuotantoa, TAI
 • pääasiallisena lämmitysmuotona pelletti ja lämmitystä täydentämässä ilmalämpöpumppu

Matalaenergiarakenne sekä

 • lämmitysmuotona kaukolämpö, maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu tai pelletti

Passiivitason rakenne sekä

 • lämmitysmuotona kaukolämpö, maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu tai pelletti, TAI
 • lämmitysmuotona suora sähkölämmitys ja lisäksi omaa aurinkosähkön tai aurinkolämmön tuotantoa

Kaikissa tapauksissa A-energialuokkaan pääsemiseen tarvitaan myös koneellinen ilmanvaihto ja tehokas lämmöntalteenotto.

Keskitalot – keskimmäinen kokoluokka

Perheessä on neljä henkeä ja koira. Perhe rakentaa 120-neliöisen omakotitalon. Keskitalojen omakotitalo voi saavuttaa energialuokan A esimerkiksi seuraavilla ratkaisuilla:

Perustason rakenne sekä

 • lämmitysmuotona kaukolämpö, maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu tai pelletti, lisäksi omaa aurinkosähkön tuotantoa

Matalaenergiarakenne sekä

 • lämmitysmuotona kaukolämpö tai maalämpö, TAI
 • lämmitysmuotona ilma-vesilämpöpumppu ja lisäksi omaa aurinkosähkön tuotantoa, TAI
 • pääasiallisena lämmitysmuotona pelletti ja lämmitystä täydentämässä ilmalämpöpumppu

Passiivitason rakenne sekä

 • lämmitysmuotona ilma-vesilämpöpumppu ja lisäksi omaa aurinkosähkön tuotantoa, TAI
 • pääasiallisena lämmitysmuotona pelletti ja lämmitystä täydentämässä ilmalämpöpumppu, TAI
 • lämmitysmuotona kaukolämpö tai maalämpö

Lisäksi A-luokkaan pääsemiseen tarvitaan myös koneellinen ilmanvaihto ja tehokas lämmöntalteenotto.

Suutariset – suurin kokoluokka

Perheeseen kuuluu viisi henkeä ja leguaani. He rakentavat 150-neliöisen omakotitalon. Suutaristen omakotitalo voi sijoittua energialuokkaan A esimerkiksi ratkaisuilla:

Perustason rakenne sekä

 • lämmitysmuotona maalämpöpumppu, TAI
 • lämmitysmuotona kaukolämpö, ilma-vesilämpöpumppu tai pelletti, lisäksi omaa aurinkosähkön tuotantoa

Matalaenergiarakenne sekä

 • lämmitysmuotona kaukolämpö tai maalämpöpumppu, TAI
 • lämmitysmuotona ilma-vesilämpöpumppu ja lisäksi omaa aurinkosähkön tuotantoa, TAI
 • pääasiallisena lämmitysmuotona pelletti ja mahdollisesti ilmalämpöpumppu apulämmitysmuotona

Passiivitason rakenne sekä

 • lämmitysmuotona kaukolämpö, maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu tai pelletti, TAI
 • lämmitysmuotona suora sähkölämmitys ja lisäksi omaa aurinkosähkön tai aurinkolämmön tuotantoa

Kaikissa tapauksissa A-energialuokkaan voidaan yltää vain, mikäli talossa on koneellinen ilmanvaihto ja tehokas lämmöntalteenotto.

Rakenneratkaisuiden ja järjestelmien tarkemmat kuvaukset löytyvät Motivan verkkopalvelusta: Energiatehokaskoti.fi/lasketutesimerkit

Ajoitus on tärkeää – parempi ja halvempi aiemmin kuin huono ja kallis myöhemmin

Jotta talo voidaan suunnitella ja rakentaa mahdollisimman energiatehokkaaksi sekä laadukkaaksi, on rakentajan valmistauduttava urakkaan huolella – ja mieluummin aiemmin kuin myöhemmin. Valinnat ja vaihtoehdot on paras miettiä valmiiksi jo pitkään ennen rakennusluvan ja jopa tontin hankintaa, sillä suuri osa niistä lyödään lukkoon jo hyvin aikaisessa vaiheessa.

Tukea suunnitteluun, vaihtoehtojen mietintään ja lisätiedon hankintaan rakentajalle löytyy Motivan ylläpitämästä verkkopalvelusta Energiatehokaskoti.fi. Sivuille on koottu myös seurantakohteita, joissa voit tutustua mm. kohteiden aurinkosähkön tuottoon/omaan käyttöön eri kuukausina. Kohteista löytyy myös kattavat suunnittelu- ja rakennusaikaiset tiedot sekä mm. seurantatiedot kohteen energiamittauksista.

Lämmitysmuotojen vertailua voit tehdä vertailulaskurilla, johon voit syöttää myös erilaisia rakennetehokkuuksia: http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/

Erilaisten ratkaisujen vaikutusta rakennus- ja käyttökustannuksiin sekä E-lukuun voi tutkia esimerkiksi Talopelillä: https://talopeli.fi/

Energiatehokas koti auttaa pientalorakentajaa

Motivan koordinoiman Energiatehokas koti -hanke nostaa esiin erittäin energiatehokasta rakentamista ja siitä saatuja kokemuksia. Hankkeen kohderyhmiä ovat pientalon rakentamista suunnittelevat, kuntien rakennusvalvontaviranomaiset sekä talojen suunnittelijat ja urakoitsijat.

Keskeinen osa hanketta on www.energiatehokaskoti.fi -verkkopalvelu, joka tarjoaa perustietoa pientalojen energiatehokkuuteen vaikuttavista asioista ja linkkejä lisätiedon lähteisiin. Seurantakohteiden kautta voi perehtyä energiatehokkaan ja kestävän rakentamisen ratkaisuihin sekä kuulla rakentajien ja rakennuttajien kokemuksia itse rakentamisesta mutta etenkin siitä, kuinka ratkaisut toimivat käytännössä.

Energiatehokas koti -hankkeen päärahoittaja on ympäristöministeriö, ja mukana ovat Aurinkosuojaus ry, Energiateollisuus ry, Pientaloteollisuus PTT ry, Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus PRKK ry, Optiwatti Oy, RTT:n Eristeteollisuus, Sähköinfo Oy/Sähkötreffit, Talotekniikkateollisuus ry, Vuokko Kivitalot Oy sekä Öljyalan Palveluskeskus Oy.

www.energiatehokaskoti.fi
www.energiatehokaskoti.fi/lasketutesimerkit

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.