Makasiinirannan kansainvälisen laatu- ja konseptikilpailun toiseen vaiheeseen valitut neljä ryhmittymää ovat laatineet tarkennetut kilpailuehdotukset. Ahti, Boardwalk, Makasiinipromenadi ja Saaret -ehdotukset ovat nyt nähtävillä ja kommentoitavina Kerro kantasi -verkkopalvelussa 31.8.2022 asti.

Makasiinirannan kansainvälisessä kilpailussa on ratkaiseva vaihe käsillä, sillä nyt nähtävillä olevista neljästä kilpailuehdotuksesta valitaan voittaja vielä tämän vuoden lopussa. Kilpailun jälkeen alueen suunnittelu jatkuu voittavan ehdotuksen pohjalta yhdessä kaupungin kanssa.

Kilpailun tavoitteiden mukaisesti Makasiiniranta on jatkossa osa käveltävää keskustaa, Helsingin rantoja kiertävää rantareittiä sekä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sijaintipaikka.

Tavoitteena on elämyksellinen ja merellinen Makasiiniranta, jossa kulttuuri ja vapaa-aika ovat vahvasti läsnä. Tapahtumat, palvelut sekä merellisessä maisemassa kulkemaan kutsuva reitti edistävät keskustan laajentumista Eteläsatamaan, lisäten myös alueen yritysten elinvoimaa.

Keskustelu avoinna koko kesän Kerro kantasi -palvelussa

Kilpailun toiseen vaiheeseen valitut kilpailuryhmät ovat parantaneet ehdotuksiaan tuomaristolta ja kaupunkilaisilta saamansa palautteen perusteella. Suunnittelijoille on annettu ohjeita muun muassa rakennusten julkisivujen tarkentamisesta, tärkeiden näkymien säilymisestä sekä rakentamisen enimmäiskorkeudesta.

”Kilpailualue on ainutlaatuinen. Eteläsatama on Helsingin kruununjalokivi ja kilpailun odotukset ovat sen mukaisia. Suunnittelun tärkein tavoite on löytää ratkaisu, miten Makasiinirannasta tehdään helsinkiläisten ja vierailijoiden yhteinen, merellinen viihtymisen paikka. Kannustan kaupunkilaisia tutustumaan kilpailuehdotuksiin ja kommentoimaan niitä. Nyt on oikea hetki osallistua ja vaikuttaa”, kehottaa Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Kehitetyt ehdotukset ovat nyt nähtävillä ja kommentoitavissa 4.7. –31.8.2022 osoitteessa kerrokantasi.hel.fi. Jokaisesta kilpailuehdotuksesta on esittelytekstit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Liitemateriaaleihin voi tutustua englanniksi.

Kilpailutöihin voi tutustua myös kaupungintalon aulatiloissa 4. –31.8.2022. Ehdotuksien kilpailuplanssit tulostetaan A1-kokoon katsottaviksi.

”Kilpailuryhmät ovat ottaneet Hiilineutraali Helsinki -ohjelman tavoitteet vakavasti ja kilpailussa asetetut ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät ratkaisut ovat pääosin olleet paremmalla tasolla kuin aiemmin järjestämissämme tämän kokoluokan kaupunkikehityshankkeessa”, lisää pormestari Vartiainen.

Makasiinirannan kilpailun voittaja selviää loppuvuodesta 2022

Kerro kantasi -kyselyn palaute annetaan tiedoksi kilpailun tuomaristolle kuten kilpailun ensimmäisessä vaiheessa. Tuomarointi käynnistyy alkusyksystä ja kilpailun tulos julkistetaan marras- joulukuussa 2022.

”Suunnittelutehtävä on haasteellinen ja on ollut hienoa huomata, että kilpailussa mukana olevat ryhmät suhtautuvat tehtävään sen edellyttämällä vakavuudella. Ryhmät ovat erittäin sitoutuneita etsimään ja kehittämään juuri Makasiinirantaan sopivia ja ympäristön arvot huomioon ottavia ratkaisuja. Työskentelyä on ollut inspiroivaa seurata”, kuvaa erityisasiantuntija Mia Kajan Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Kilpailun voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Kilpailun voittaja toimii myös kilpailuehdotuksen pohjalta muodostettavien tonttien toteuttajana. Toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto. Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon osalta järjestetään erillinen arkkitehtuurikilpailu, joka käynnistyy vuonna 2023.

Ryhmien kokoonpanot:

  • Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken, Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit, VSU)
  • AALTO Development (Arkkitehtitoimisto Lahdelma-Mahlamäki, Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy, Sitowise)
  • South Harbour (NREP, SRV Group, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise)
  • Konsortium Gran (Niam, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll Finland, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy)

Lähteet: Helsingin Kaupunki / STT
Kuva: Helsinki Partners / Kari Ylitalo

Muuta muualta

Afffi markkinoinnista

Affiliate markkinointi toimii siis niin yritysten yhtenä markkinointi-ja myyntikanavana ja mahdollisena lisäansaintana yrityksille ja yksityisille, kotona työskenteleville, tai matkalla oleville.

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023. Vaaleissa valitaan kansanedustajat eduskuntaan vaalikaudelle 2023–2027.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.