Toukokuussa kumoutunut asemakaava valmistellaan uudelleen syksyllä. Tavoitteena on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn keväällä.

Finnoon vesiallas ympäristöineen on sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvokas lintualue. Kuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy
Finnoon vesiallas ympäristöineen on sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvokas lintualue. Kuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Finnoon keskuksen asemakaavaa valmistellaan uudelleen syksyn 2021 aikana. Tuleva asemakaava velvoittaa pitämään huolta suojavyöhykkeestä, joka erottaa asuinrakentamisalueen arvokkaasta lintualtaasta.  

Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi Espoon valtuuston hyväksymän kaavan toukokuussa. Keskeiseksi asiaksi oikeuden päätöksessä nousi Finnovikenin lintukosteikon eli Finnoon vesialtaan ja sen ympäristön turvaaminen. Oikeus ei pitänyt riittävän velvoittavina toimenpiteitä, jotka lievittävät rakentamisesta ja alueen käyttäjämäärän lisääntymisestä linnuille koituvaa haittaa. 

Lintualueelle oli laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa esitettiin useita toimenpiteitä vähentämään asuinalueesta linnuille koituvaa haittaa. KHO:n mukaan hoito- ja käyttösuunnitelma ei erillisenä asiakirjana kuitenkaan ollut osa asemakaavaa, joten siinä esitettyjä toimenpiteitä ei voitu pitää kaavamääräysten tapaan velvoittavina. 

Nyt käynnistyvällä valmistelukierroksella toimenpiteet muutetaan oikeudellisesti sitoviksi kaavamääräyksiksi. Muilta osin on tarkoitus, että uusi asemakaava on sisällöltään sama kuin valtuuston vuonna 2018 hyväksymä ratkaisu. Tavoitteena on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn keväällä. 

Kaavakävelyllä tutustutaan alueeseen 

Finnoon vesiallas ympäristöineen on sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvokas lintualue. Sen länsipuolelle, tällä hetkellä metrotyömaana olevalle alueelle, tulee uuden metroaseman lisäksi kauppoja, palveluita ja asuinkortteleita. Nyt uudelleen valmistelussa oleva kaava mahdollistaisi alueelle koteja noin 2 700 asukkaalle.  

Asemakaavan valmisteluaineistoon voi tutustua syyskuun aikana Espoon kaupungin verkkosivuilla sekä 21.9. kello 17 järjestettävällä kaavakävelyllä. Kaavakävelyllä tutustutaan alueeseen ja rakentamisen haittoja lieventäviin toimenpiteisiin yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Tapaaminen on suunnattu etenkin alueen tuleville asukkaille, luontoharrastajille ja muille kiinnostuneille. Kaavakävelylle ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Lähtöpaikka on lintutornien parkkipaikka Hyljeluodontiellä. 

Yhdistelmä ilmastoviisasta kaupunkia, luontoa ja uusiutuvaa energiaa 

Matinkylästä länteen jatkuvan metron varteen rakentuva Finnoon keskus on uusi ja omaleimainen merellinen kaupunkialue, jonka kaavoitus on ollut käynnissä kymmenkunta vuotta. Ilmastonmuutoksen torjunnan esimerkkialueena kehitettävä Finnoo on yhdistelmä tiivistä kaupunkirakennetta, kevyttä ja julkista liikennettä, arvokasta virkistys- ja suojelualuetta sekä kestävään energiaan painottuvaa tuotantoaluetta. 

Finnoon pääkatujen ensimmäinen rakentamisvaihe on päättynyt. Asuinrakentaminen Djupsundsbäckenin ja Finnoonkallion alueilla metroaseman läheisyydessä on käynnissä ja ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle syyskuun lopussa. 

Koko Finnoosta rakentuu aikanaan noin 17 000 asukkaan kaupunginosa. 

Metro liikennöi alueelle vuonna 2023. 

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.