Kaupunginhallitus hyväksyi Perkkaa II B (Hatsinanpuisto), asemakaavan muutoksen. Asia etenee valtuuston päätettäväksi. Kaavamuutoksella mahdollistetaan monipuoliset toiminnat, sujuva liikenne ja eriluonteiset virkistysalueet osana Leppävaaran keskusta-aluetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Leppävaaran keskustan tiivistyminen laadukkaalla ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisella rakentamisella ja monipuolisilla toiminnoilla. Suunnittelualue sijaitsee Perkkaalla Perkkaantien, rautatien, Kehä I:n ja Perkkaanpuronkujan rajaamalla alueella.

Asemakaavan muutoksessa alueelle sijoitetaan pääasiassa yksityisiä kaupallisia- ja liikuntapalveluja. Kaavamuutosalueelle osoitettu korkea rakentaminen nivoo kaupunkikuvallisesti yhteen kauppakeskus Sellon, aseman seudun ja tulevan Vermon asuinalueen. Alue on toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti monipuolinen. Kaava-alueen länsiosaan, lähimmäs Sellon kauppakeskusta osoitetaan korttelialueet toimistorakentamiselle sekä liikekeskukselle ja hotellille. Alueen itäpää lähimpänä Vermon rakentuvaa asuinaluetta osoitetaan korkeatasoiselle kerrostaloasumiselle. Alueelle tavoitellaan arkkitehtonista kokonaisotetta siten, että rakennukset ovat ilmeeltään erilaisia toiminnoista riippuen. Korkeampien toimistorakennusten ja asuinrakennusten väliin jää matalampi liikekeskus.

Monikonpuro sijoittuu lännessä Hatsinanpuistoon, jossa puro voi virrata osin alkuperäisessä uomassaan. Monikonpuro rakennetaan Perkkaatien varteen osaksi kaupunkimiljöötä ainoastaan uusien katujen välisellä alueella. Suunnittelualueen itäosassa Monikonpuro jatkaa kulkuaan nykyisellä sijainnillaan Perkkaanpuronpuistossa.

Hatsinanpuistossa on useita jalankulun ja pyöräilyn reittejä. Pohjois-eteläsuuntainen pyöräilyn laatureitti rakennetaan alikulkujen välille. Myös yhteydet Sellon ja uuden liikekeskuksen välille rakennetaan korkeatasoisiksi. Perkkaantien katualueen pohjoisosassa on varauduttu Raide-Jokerin ja sen pysäkkiparin rakentamiseen. Raide-Jokerin pysäkin yhteyteen on suunniteltu liityntäpaikkoja polkupyörille.

Asia 3 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali päätettiin nimitäydennyksin.

Asia 4 Valtuustoaloite lasten ja nuorten sähköisestä aloitepalvelusta palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Asia 11 Valtuustokysymys HSL:n vyöhykemallin B-vyöhykkeen laajentamisesta koko Kehä III:n sisäpuoliselle alueelle ja asia 12 Valtuustokysymys HSL:n liikennesuunnittelun periaatteista ja perussopimuksesta jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus sai selvityksen koulutulokkaiden oppilaaksiotosta 2019 Sepon kouluun. Esitysmateriaali liitteenä.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.


Kiinnostaaako koti ja asuminen? Katso myös Ykkös-Lohjan – Koti ja asumisen sivusto!

Muita mielenkiintoisia aiheita muualta:

Junat Kartalla
Asuntomarkkinat
Kiinteistöhuolto
samsung galaxy s21 ultra
Samsung XCover 5
Sähköpotkulauta vuokraus
Kryptovaluutat
Kasinot suomi
Suositut koirarodut
Google Pay maksaminen
Kapselikahvit
Pikakahvi
Affiliate markkinointi
Professional Esports

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.