Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on saanut ensimmäisenä suomalaisena toimijana asuinrakennusten energiatehokkuuden optimointiin Euroopan komission myöntämän ELENA-rahoituksen. Rahoitusta myönnettiin yli 1,8 miljoonaa euroa.

ELENA-rahoituksella teetetään monitavoiteoptimointi Hekan jokaiselle laajalle asuinrakennusten peruskorjauskohteelle hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa seuraavan kolmen vuoden aikana. Hankkeen aikana tehdään yksilölliset laskelmat lähes 170 rakennukselle. Hankkeessa hyödynnettävä monitavoiteoptimointi on tehokas ja luotettava työkalu rakennushankkeen kustannus- ja energiatehokkuusvaihtoehtojen vertailuun ja suunnittelun ohjaukseen. Rakennusten energiankulutus muodostuu lukuisten muuttujien yhteisvaikutuksena, ja mahdollisia yhdistelmiä on jopa tuhansia. Tavanomaisilla menetelmillä energiatehokkaimman yhdistelmän löytäminen on työlästä. Monitavoiteoptimointi mahdollistaa suuren vaihtoehtoisten yhdistelmien määrän nopean vertailun ja analysoinnin. Näiden joukosta valitaan paras kokonaisratkaisu kullekin korjattavalle rakennukselle.

Monitavoiteoptimoinnin avulla voidaan merkittävästi parantaa asuinrakennusten energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian ja hukkalämpöjen hyödyntämistä. Hankkeessa kerättyä tietoa on mahdollista hyödyntää myös yksityisen sektorin energiatehokkaassa korjausrakentamisessa kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen edistämiseksi.

Tällä hetkellä yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennusten lämmittämisestä. Kaupungin omalle rakennuskannalle on asetettu hyvin tiukat ja sitovat energiatehokkuusvaatimukset sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Hekan HELENA-hanke on Suomessa mittaluokassaan ensimmäinen ja sen tuloksia on mahdollista hyödyntää Suomessa ja muualla Euroopassa. Hankkeessa teetettävien laskelmien avulla voidaan selvittää laajempien energiatehokkuus– ja uusiutuvan energian investointien kokonaistaloudellinen kannattavuus ja löytää optimaalinen tapa Hekan koko 50 000 asunnon kiinteistökannan korjaamiseen.

”Heka on sitoutunut noudattamaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa, ja HELENA-hankkeen toimilla edistämme hienosti useita toimenpideohjelman tavoitteita”, Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö kertoo.

ELENA (European Local Energy Assistance) -rahoituksella tuetaan paikallistoimijoiden omien, ilmastonmuutosta torjuvien investointiohjelmien valmistelua ja taustatutkimusta. Itse investointeja ei kuitenkaan rahoiteta. Keskeisimmät investointiohjelmat, joita ELENA tukee, keskittyvät kaupunkien ja alueiden energiatehokkuuteen rakennuksissa ja julkisessa liikenteessä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

Hankehakemus tehtiin tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin elinkeino-osaston, kaupunkiympäristön toimialan, SYKEn ja GaiaConsultig Oy:n kanssa. Hankkeen etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan laajasti muita kaupunkeja Suomessa ja Euroopassa.

ELENA on Euroopan investointipankin hallinnoima ja EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama tukijärjestelmä.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.