Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 24.11. Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman ja sen toteuttamisen vaiheittain. Valtuusto käsitteli kokouksessaan myös talousarviota vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2024. Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.

Sörnäistentunnelia rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Sörnäistentunnelin pohjoinen betonitunneliosuus sekä siihen liittyvien ajoramppien maanalaiset rakenteet Kalasatamasta Pasilaan raitiotien ja Hermannin rantatien peruskorjauksen yhteydessä vuosina 2022-2024. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin 50 miljoonaa euroa.

Toisessa vaiheessa Sörnäistentunnelin loppuosan suunnittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan. Tätä osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi.

Jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota tunnelin suuaukkojen suunnitteluun ja niiden sopivuuteen kaupunkiympäristöön. Jalankulun sekä pyöräilyn olosuhteiden viihtyisyyteen ja sujuvuuteen panostetaan suunnittelemalla Sörnäisten rantatien ylikulkusillat erityisesti pyöräliikenteen näkökulmasta sujuvalla tavalla.

Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman kokonaiskustannusarvio on noin 180 miljoonaa euroa ja vuotuiset käyttökustannukset noin 2 miljoonaa euroa.

Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa

Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2022 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2024. Käsittelyn aluksi pidettiin ryhmäpuheenvuorot ja keskustelu jatkui valtuutettujen puheenvuoroilla.

Talousarviosta tehtiin palautusehdotus, vastaehdotuksia ja toivomusponsia, joiden sisällöt näkyvät päätöstiedotteessa. Kaupunginvaltuusto päätti jättää asian pöydälle ja tekee talousarviota koskevat päätökset seuraavassa kokouksessaan 8.12.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.