Långmossenille, Fazerintielle ja Länsimäentielle rakennetaan uutta vesihuoltoa alueen kasvavien tarpeiden kattamiseksi. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY aloittaa urakan tiealueella kesäkuussa 2022. Töiden arvioitu päättymisajankohta on toukokuussa 2023. Urakoitsijana toimii VM Suomalainen Oy. Työt aiheuttavat liikennejärjestelyjä alueella.

Ojangon bussivarikon ja Vantaan Energian jätevoimalaitoksen laajennushankkeen myötä Ojangon alueella Vantaalla syntyy aiempaa enemmän jätevesiä. HSY rakentaa urakassa alueelle kapasiteetiltaan suuremman uuden paineviemärin sekä poistaa käytöstä vanhan jätevedenpumppaamon. Lisäksi urakassa rakennetaan uusi päävesijohtoyhteys Pitkäsuontieltä Länsimäentien kautta Fazerintielle Porvoonväylän alituksen kohdalle. Kokonaispituus urakalle on noin 2,1 km. Vesihuoltolinjojen reittivaihtoehdoista on valittu linjaus, joka ei kulje pohjavedenottoalueella.

Nyt rakennettaviin vesihuoltolinjoihin liittyvä Långmossenin jätevedenpumppaamo uusittiin erillisessä urakassa, joka valmistui maaliskuussa 2022. Samassa yhteydessä myös pumppaamon kapasiteettia kasvatettiin alueen kasvavaan tarpeeseen.

Uusi paineviemäri alittaa Kehä III:n. Kantatien alittavat paineviemärin asennustyöt eivät aiheuta poikkeusjärjestelyjä Kehä III:n liikenteelle.

Urakoitsija tiedottaa tarkemmin työn vaikutusalueella olevia kiinteistöjä. Poikkeuksellisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan urakan edetessä työmaakyltein.

Lähteet: HSY / STT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.