Julkisen sektorin rakennushankkeisiin käytetään Suomessa vuositasolla yli 10 miljardia euroa. Näiden veronmaksajien rahoilla kustannettavien rakennushankkeiden työllistämismahdollisuudet on hyödynnettävä nykyistä paremmin.

Julkisissa rakennushankkeissa on kilpailutuksen yhteydessä edellytettävä, että urakoitsija sitoutuu hankkeen koon mukaisesti työllistämään myös vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia rakennusalan ammattilaisia. Esimerkiksi 1–5 juuri alan oppilaitoksesta valmistuneen, tai vastaavasti kokeneen ja varttuneen, työnhakijan palkkaaminen tarjoaa työtä, toimeentuloa ja arvokasta työkokemusta tulevaisuuden rakentajille, mutta ei näy hankkeen kustannuksissa.

Alan yritysten on aika osoittaa yhteiskuntavastuuta käytännössä, eikä vain juhlapuheissa. Työn tarjoaminen nuorille, vasta alalle valmistuneille työntekijöille osoittaa aitoa vastuullisuutta niin yhteiskuntaa kuin kotimaista rakennusalaa kohtaan. Kokeneiden ja osaavien, vanhempien työntekijöiden pitäminen mukana työelämässä on niin ikään koko yhteiskunnan haaste, jossa juhlapuheiden on aika muuttua toiminnaksi.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.