Uudenlainen sähkölautta liikennöisi Meritullintorin ja Kruunuvuorenrannan välillä alkaen kesällä 2023. Lautan liikennöinnistä vastaisi HKL ja sillä voisi matkustaa HSL:n matkalipuilla. Kaupunginhallitus päättää hankesuunnittelun aloittamisesta maanantaina 24.5.2021. Tänä kesänä vesiliikennettä kokeillaan Kruunuvuorenrannan ja kantakaupungin välillä pienimuotoisesti yhdellä lähdöllä päivässä suuntaansa ja lisäksi Kruunuvuorenranta on pysäkkinä uudella vesibussireitillä Vallisaaren ja Hakaniemen välillä.

Lautan reitti Kruunuvuorenrannasta Meritullintorille. Kuva: Tietoa
Lautan reitti Kruunuvuorenrannasta Meritullintorille. Kuva: Tietoa

Lautan ensimmäinen käyttökohde Meritullintorin ja Kruunuvuorenrannan välisellä reitillä täydentäisi osaltaan rakentuvan Kruunuvuorenrannan asukkaiden liikkumisvaihtoehtoja ennen Kruunusillat-raitiotien valmistumista. Arvioiden mukaan reitillä olisi 1 000–1 500 matkustajaa päivässä.

Reittiä liikennöitäisiin kahdella vähintään 150 matkustajaa ja 20–30 polkupyörää kuljettavalla sähkökäyttöisellä aluksella, jotka pystyvät liikennöimään ympärivuotisesti siten, että molemmista päistä lähdöt olisivat puolen tunnin välein kello 6.30–21.30 välillä. Matka-aika olisi 15 minuuttia.

Laiturit olisivat siirrettäviä ponttonilaitureita, joihin lauttojen latauslaitteistot voidaan sijoittaa. Latausjärjestelmä tarvitaan vain reitin toiseen päähän Kruunuvuorenrantaan, jonne se on myös helpommin toteutettavissa.

Sähkölautta olisi osa HSL:n joukkoliikenne-ja lippujärjestelmää, kuten Suomenlinnan lauttakin ja HSL:n matkaliput kelpaisivat reitillä. Liikenteen toteuttajana olisi HKL ja sen tytäryhtiö Suomenlinnan Liikenne Oy.

Alustavan aikataulun mukaan liikennöinti reitillä voisi alkaa kesällä 2023.

”Sähkölauttapilotoinnissa on kyse täysin uudenlaisesta päästöttömästä akkukäyttöisestä jäissä kulkevasta lautasta. Hanke olisi ensimmäinen suomalainen sähkökäyttöinen kaupunkien sisäiseen liikenteeseen tarkoitettu ympäri vuoden liikennöivä lauttayhteys”, toteaa Suomenlinnan Liikenteen toimitusjohtaja Kari Noroviita.

Sähkölautta on mahdollista siirtää myöhemmin uudelle reitille

Alustavat investointikustannukset muodostuvat kahdesta aluksesta sekä laituri- ja sähköistyskustannuksista. Kokonaisinvestoinnit ovat noin 8–9 miljoonaa euroa.

Alusten miehitys edellyttäisi 14 työntekijää. Henkilöstökulut, muut käyttökulut sekä poistot huomioiden liikennöinnin käyttökustannukset ovat noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Helsingin kaupungin nettokustannus sähkölautan liikennöinnistä olisi matkustajaennusteesta riippuen noin 900 000–1 000 000 euroa vuodessa.

Käyttö- ja investointikustannukset ovat arvioita suuruusluokasta. Tehtävää hankintapäätöstä varten lukuja tarkennetaan.

Tulevaisuudessa lautat voisivat ajaa Kruunuvuorenrannan sijasta muillakin reiteillä, esimerkiksi myös Hernesaaren, Jätkäsaaren, Lauttasaaren sekä Ruoholahden välillä tai Meritullintorilta Kalasataman Nihtiin. Myös näillä reiteillä voisi olla kysyntää suoralle vesiyhteydelle, sillä niilläkin on rannalle ulottuvaa tiivistä rakentamista.

Kruunuvuorenrannasta Kauppatorille sekä saaristoon tänä kesänä

Kruunuvuorenrannan ja kantakaupungin välille on tulossa jo tulevaksi kevääksi ja alkukesäksi pienimuotoinen vesiliikennekokeilu, jonka kautta kerätään tietoa mm. reitin kysynnästä ja matkustajien tarpeista. Kokeilussa liikennöidään 17.5.–18.6.2021 välisenä aikana maanantaista perjantaihin reitillä Kruunuvuorenranta–Kauppatori, Kauppatori–Kruunuvuorenranta kerran päivässä kumpaankin suuntaan.

Lähtöajat ovat alustavasti klo 08:00 Kruunuvuorenrannasta ja paluu klo 17:15 Kauppatorilta Kruunuvuorenrantaan. Aamulähtö saattaa vielä tarkentua kruunuvuorelaisten tarpeisiin perustuen. Alukseen mahtuu 49 matkustajaa. Lastenvaunuja ja polkupyöriä voidaan ottaa kyytiin tapauskohtaisesti turvallisuus huomioiden.

”Sekä sähkölautta, että sitä edeltävät vesiliikennekokeilut ovat osa Helsingin merellisen strategian toteuttamista. Tavoitteena on kehittää Helsingin merellisten kohteiden saavutettavuutta sekä myös vesiliikenteen ilmastokestävyyttä ja hiilineutraaleja ratkaisuja, minkä puolestaan uskomme mahdollistavan uudentyyppistä liiketoimintaa ja tuoteinnovaatioita. On myös hienoa, että Kruunuvuorenrannan kaltainen merellinen asuinalue on heti yhteydessä saaristoon ja sieltä voi ensi kesänä hypätä suoraan saaristoristeilylle”, Helsingin merellisen strategian projektipäällikkö Minttu Perttula sanoo.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.