”Optimistisesti luulin, että urakointi- ja rakennusalalla kaikki ovat sitä mieltä, että turvallisuus on tärkein yksittäinen asia. Että turvallisuus tulee ennen kannattavuutta ja tehokkuutta.”

Valitettavasti todellisuus on toinen. Vuonna 2020 Ruotsissa on kuollut tällä toimialalla työtapaturmissa 30 ihmistä, mikä osoittaa, että meillä on vielä pitkä matka nollatoleranssiin pääsemiseksi. Uskon vakaasti siihen, että uskallus panostaa uuteen tekniikkaan ja vaatia toisiltamme enemmän on avain turvallisempiin työpaikkoihin, joista SEN LISÄKSI tulee samalla kannattavampia ja tehokkaampia.

Toivoin, että 2020 olisi ollut vuosi, jolloin ponnekkailla toimilla olisi saatu aikaan muutos työtapaturmien määrän vähentämiseksi ruotsalaisilla rakennustyömailla. Mutta näin ei käynyt. Sen sijaan tulemme varmasti kaikki muistamaan vuoden 2020 vuotena, jolloin covid-19 lamaannutti maailman. Se ei kuitenkaan saa pysäyttää turvallisuustyötä. Tapaturmien yleisiä syitä ovat aikapaine, tarkkaavaisuuden herpaantuminen, henkilöstön osaamisvaje ja siirtyminen erityyppisestä kaivukoneesta toiseen. Näissä tilanteissa tekniikan täytyy astua mukaan kuvaan. Siksi Engcon kehittää älykkäitä ratkaisuja, jotka sulkevat pois käyttövirheiden mahdollisuuden ja ehkäisevät tapaturmia – virheiden tekeminen täytyy olla mahdotonta! Alalla tulee ottaa vakiona käyttöön ratkaisut, jotka saavat aikaan muutoksen ja joiden avulla kaikki voivat palata työpäivän jälkeen kotiin perheensä luo. Meidän täytyy lisätä tietoisuutta työmaiden turvallisuuskysymyksistä, sillä tapaturmat ovat tällä hetkellä vakava ja täysin tarpeeton ongelma kaivuualalla.

Engcon on kehittänyt markkinoiden turvallisimman järjestelmän, joka varoittaa sekä valo- että äänimerkeillä, jos työlaite on kytketty väärin tai vajaasti. Kuljettajan täytyy tällöin laskea työlaite kokonaan maata vasten, ennen kuin se voidaan irrottaa. Engcon on ainoa valmistaja, joka tarjoaa tämän toiminnon. Engconin valikoimassa on myös standardisoitu lukituspaneeli, jonka avulla kuljettaja voi hallita työlaitteen lukitusta samalla tavalla kaivukoneesta riippumatta. Saattaa kuulostaa banaalilta, mutta tosiasia on, että jopa samanmerkkisissä kaivukoneissa tärkeitä toimintoja saatetaan hallita eri paikoista. Asiaa voi verrata vaikka siihen, että kaasu- ja jarrupolkimen paikka vaihtelisi eri automalleissa.

Vuodesta 2013 lähtien olen rummuttanut sen puolesta, että alalla pitäisi sopia yhteisestä nollatoleranssista. Kun kollegani Engconilla ehdottivat, että käynnistäisimme maailmanlaajuisen turvallisuuskampanjan nimeltä ”Dig Smart. Dig Safe” synnyttääksemme keskustelua ja nostaaksemme esiin älykkään tekniikan merkityksen tapaturmien ehkäisyssä, se tuntui minusta ensin tarpeettomalta. Mutta kun nyt katson taaksepäin ja näen, miten vähän seitsemässä vuodessa on päästy eteenpäin, ymmärrän, että meidän täytyy jatkaa keskustelua. Kampanjan tavoitteena on luoda toimialan tunnustama nollatoleranssi kaivutapaturmille. Tämän saavuttaminen tulee näillä näkymin ottamaan aikaa.

Engcon ei pysty saamaan aikaan muutosta alalla yksin. Muiden valmistajien on kehitettävä entistä turvallisempia tuotteita, suurten toimijoiden täytyy asettaa hankinnoissaan tiukempia turvallisuusvaatimuksia, ja myös urakoitsijoiden täytyy investoida turvallisiin tuotteisiin.

Ei riitä, että suhtaudumme myönteisesti viranomaisten ja poliittisten päättäjien taholta tulevaan sääntelyyn. Viime kädessä asian täytyy kuitenkin olla kaikkien asianosaisten yhteinen ponnistus. Siitä olen vakuuttunut. Pystymme siihen yhdessä!

Lähde: MyNewsDesk

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.