Kodin turvallisuuden ykkösasia suomalaisille on paloturvallisuus. Alkusammutusvälineet puuttuvat kuitenkin monista kodeista, paljastaa Sector Alarmin teettämä kyselytutkimus, joka kartoitti suomalaiskotien turvallisuustapoja.

Kotihälytysjärjestelmät kiinnostavat yhä useampia suomalaisia. ”Uusien asennusten määrä on hyvässä kasvussa”, Fredrik Markelin sanoo.

Paloilmaisimet, oma huolellisuus ja hyvät lukot ovat kärjessä kyselytutkimuksessa, jossa selvitettiin, miten suomalaiset huolehtivat kotinsa turvallisuudesta. Omakotiasukkaat kiinnittävät kodin turvallisuuteen eniten huomiota, mutta turvallisuus on yleisesti ottaen tärkeää kaikille suomalaisille. Vain prosentti suomalaistalouksista ei huolehdi millään tavalla kotinsa turvallisuudesta.

Tutkimus selvitti myös, miten kodin turvallisuutta voi suomalaisten mielestä parhaiten parantaa. Tulosten mukaan paloilmaisimet, hyvät lukot, sammutusvälineet, sähkölaitteiden valvonta ja kodin hälytysjärjestelmä ovat parhaat keinot lisätä kodin turvallisuutta.

”Koti on tunnetusti suomalaisille tärkeä asia. Suomi koetaan kuitenkin turvalliseksi maaksi, joten täällä murroilta suojautuminen ei ole noussut yhtä tärkeäksi kuin monissa muissa Euroopan maissa. Sen sijaan meillä korostuu paloturvallisuuden merkitys saunojen, takkojen ja muiden tulisijojen takia. Viime aikoina Suomessa on herätty myös vesivuodoilta suojautumiseen”, sanoo Suomen Sector Alarmin toimitusjohtaja Fredrik Markelin.

Paloturvallisuudessa on parantamisen varaa

Paloturvallisuudesta huolehditaan lähes joka kodissa: palovaroitin tai savuilmaisin on 92 %:ssa suomalaistalouksista. Asunnon kokoon nähden paloilmaisimia ei silti aina ole riittävästi, sillä pelastuslain mukaan jokaista alkavaa 60 m2 kohti ja asunnon jokaisessa kerroksessa tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Yli puolet suomalaisista nostaakin savuilmaisimet ja palovaroittimet tärkeimmiksi keinoiksi, joilla kodin turvallisuutta voi parantaa.

Pelastuslaki edellyttää myös varautumaan tulipalojen sammuttamiseen. Alkusammutusvälineitä löytyy kuitenkin vain hieman yli puolessa kaikissa talouksista, joten huomattava osa kodeista on suojattu puutteellisesti tulipalojen varalta. Moni tuntuu tiedostaneen paloturvallisuuspuutteet, sillä alkusammutuskalusto nousi turvallisuutta lisäävien keinojen kärkikolmikkoon.

Oma huolellisuus ja naapuriapu tärkeitä

Suurin osa suomalaisista (70 %) ei jätä uunia kuumaksi tai pyykki- ja tiskikonetta käyntiin ilman valvontaa. Sähkölaitteiden tarkistuksesta huolehtii 40 % suomalaisista ja vesivuotosuojaus on kunnossa 23 %:ssa suomalaistalouksista. Hyvät lukot ja ovet tuovat turvaa moneen kotiin ja niillä uskotaan myös olevan suuri merkitys turvallisuuden lisäämiseen.

Yli kolmasosa suomalaisista (36 %) luottaa naapureihin, joilta apua saa esimerkiksi postilaatikon tyhjentämiseen ja kodin tarkkailuun, kun asukkaat itse ovat matkoilla. Naapurien merkitys on suurinta omakoti- ja rivitaloasukkaille, kun taas kerrostaloissa huomattavasti harvempi turvautuu naapuriapuun. Naapureiden roolin kasvattamiseen ei suomalaisilla ole suurta halukkuutta – vain joka kymmenes uskoo, että naapuriapu on parhaita tapoja tehdä kodista turvallisempi.

Kodin hälytysjärjestelmä kiinnostaa

Useimmissa suomalaiskodeissa ei vielä ole kodin hälytysjärjestelmää, mutta kyselytutkimuksessa se nousi suomalaisten mielestä yhdeksi parhaista keinoista parantaa kodin turvallisuutta. Hälytysjärjestelmä kiinnostaa erityisesti omakoti- ja rivitaloasukkaita, mutta myös joka viides kerrostaloasukas kokee hälytysjärjestelmän merkitykselliseksi.

”Kotihälytysjärjestelmä sisältää tyypillisesti niin palo- kuin murtosuojauksen, joten sen voidaan kokea tarjoavan apua moniin turvallisuustilanteisiin. Valvottu järjestelmä suojaa myös palovahingoilta tavallista palovaroitinta paremmin, sillä palo havaitaan silloinkin, kun asukkaat ovat itse poissa”, toteaa Fredrik Markelin.

”Lisääntynyt kiinnostus hälytysjärjestelmiä kohtaan näkyy myös meillä ja uusien asennusten määrä on hyvässä kasvussa. Suomessa hälytysjärjestelmien määrä on edelleen huomattavasti vähäisempi kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että vähitellen yhä useampi suomalainen ymmärtää valvotun järjestelmän merkityksen kodin suojauksessa”, Markelin sanoo.

Tiedot perustuvat Sector Alarmin teettämään kyselytutkimukseen. Carat Finland toteutti kyselytutkimuksen kesäkuussa 2018 ja siihen vastasi 1012 18–64-vuotiasta suomalaista. Vastaajia pyydettiin valitsemaan annetuista vaihtoehdoista kaikki keinot, joilla he huolehtivat kotinsa turvallisuudesta tällä hetkellä ja kolme mielestään parasta keinoa lisätä kodin turvallisuutta. 

Sector Alarm

Sector Alarm tarjoaa kokonaisvaltaisia turvallisuuspalveluita kotitalouksille ja pk-yrityksille ympäri Euroopan. Yritys perustettiin Norjassa vuonna 1995. Tällä hetkellä yhtiöllä on noin 500 000 asiakasta ja se on alansa toiseksi suurin toimija Euroopassa. Voimakkaasti kasvavan yrityksen toimintamaita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Irlanti, Espanja ja Ranska. Sector Alarmin tavoitteena on olla Euroopan johtava turvaratkaisujen toimittaja. www.sectoralarm.fi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.