Malminkartanon keskiosan suunnittelukilpailun voittajaksi on valittu ehdotus ”Latvus”, jonka tekijöiksi paljastuivat Arco Architecture Company ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy. Tuomaristo oli voittajasta yksimielinen. Lisäksi tuomaristo päätti jakaa kunniamaininnan nimimerkille ”Kylämäki”, jonka tekijä oli Verstas Arkkitehdit Oy. Malminkartanon keskiosan suunnittelu jatkuu seuraavaksi selvitysten laatimisella, jotka pohjustavat tulevaa asemakaavoitusta.

Malminkartanon keskiosassa sijaitsevat Kartanonmetsän alue, juna-asema ja alueen keskeiset aukiot palveluineen. Syksyllä 2021 yhteistyössä maanomistaja Spondan kanssa kutsuttiin neljä arkkitehtitoimistoa laatimaan ehdotukset alueen kehittämiseksi ja nyt voittajaksi on valittu kilpailutyö ”Latvus”.

”Latvus” on varmaotteinen kokonaisuus. Suunnitelma liittyy luontevasti ympäristöönsä, myös kilpailualueen luoteispuolen uudempaan kaupunkirakenteeseen. Rakentaminen sijoittuu melko tiiviille vyöhykkeelle kilpailualueen reunoille ja alueen keskellä säilyy itä-länsi suuntainen puustoinen yhteys. Ehdotuksessa on myös paneuduttu hakemaan rakentamiselle sopivaa henkeä.

– Kilpailuehdotukset tarjosivat selkeästi toisistaan poikkeavia ratkaisumalleja Malminkartanon keskiosan kehittämiseksi. Voittajatyö ”Latvus” täytti parhaiten kilpailun tavoitteet, ja siinä alueen tuleva kehittäminen on pyritty tasapainottamaan luontoarvojen kanssa, toteaa palkintolautakunnan puheenjohtaja Christian Airasasuntokehityksen johtaja,Sponda Oy.

Kunniamaininnan tuomaristo päätti antaa työlle ”Kylämäki”, jonka erityisiä ansioita ovat metsäistä aluetta laajasti säilyttävä ratkaisu sekä vahva näkemys alueen länsipään käsittelyssä.

Kerrokantasi-kyselyssä ja hankkeen keskustelutilaisuudessa saadut kommentit ehdotuksista auttoivat tuomariston arviointityötä.

Malminkartanon keskiosan suunnittelun eteneminen ja alueen kehittäminen

Malminkartanon keskiosan ehdotus tulee toimimaan pohjana tulevalle asemakaavoitukselle, joka mahdollistaa uusia asuinkortteleita. Asumisen lisäksi alueelle on tulossa päiväkoti ja liiketilaa. Alueella liikkuminen helpottuu, kun jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä parannetaan samalla Malminkartanon juna-asemalle.

Seuraavaksi Malminkartanon keskiosalle laaditaan asemakaava. Voittajatyö ”Latvus” toimii suunnittelun pohjana, jossa huomioidaan alueen kehitysehdotukset. Lisäksi tarvittavia lisäselvityksiä tehdään. Asukkaat ja osalliset voivat osallistua kaavoitustyöhön, kun tulevia suunnitelmia laaditaan. Tavoitteena on tuoda asemakaavaehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn arviolta vuonna 2025. Lopullisesti asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Malminkartanoon laaditaan parhaillaan suunnitteluperiaatteita, jotka ohjaavat koko alueen toimintojen sijoittumista, kuten liikenneyhteystarpeita ja viher- ja virkistyspalveluverkostoa. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat myös uusia asemakaavoja. Suunnitteluperiaatteet valmistuvat vuoden 2022 aikana.

Malminkartano on yksi Helsingin kaupungin kaupunkiuudistuskohteista, ja kaupunki on sitoutunut alueen kehittämiseen. Kaupunkiuudistuksen tarkoitus on kohentaa asuinalueiden viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta sekä mahdollistaa laadukas täydennysrakentaminen ja ympäristö.

Lähde: STT
Kuva: Arco Architecture Company ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.