Mellunmäen metroaseman laiturialueen perusparannus alkaa 15. helmikuuta 2021. Työt aloitetaan valmistelevilla töillä. Metroasema on koko remontin ajan matkustajien käytössä.

Metroaseman laiturialueella uusitaan katos, laiturilaatoitukset ja laiturikatoksen julkisivut. Laiturialueen viihtyisyys paranee, kun valaistus ja kalusteita uusitaan sekä penkit kunnostetaan. Perusparannuksessa lisätään laiturikatokseen lasipintoja ja kattoikkunoita, joiden kautta laiturille tulee luonnonvaloa.

Metroasema ja molemmat sisäänkäynnit ovat matkustajien käytössä koko perusparannuksen ajan. Kulkureitteihin tulee perusparannuksen edetessä muutoksia, ja osia laiturialueesta suljetaan muun muassa laatoitustöiden ajaksi. Rakennustöiden sujuvoittamiseksi metro liikennöi vain toisella raiteella kesällä 2021. Yhden raiteen liikenteestä tiedotetaan erikseen.

Perusparannus toteutetaan esteettömyyden periaatteita noudattaen ja laiturilaatoitukseen asennetaan näkövammaisten opasteet.

Työt valmistuvat vuoden 2022 alkuun mennessä.

Metroaseman matkustajamäärät ovat jatkuvasti kasvaneet itäisten kaupunginosien asunto- ja työpaikkarakentamisen myötä. Tulevaisuudessa matkustajamäärät ennusteiden mukaan lisääntyvät edelleen. Metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannus on tärkeä osatekijä koko Mellunmäen alueen kehittämisessä.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.