YIT rakentaa Äänekosken Asumispalvelusäätiölle palveluasumisen yksikön muistisairaiden asukkaiden käyttöön. Eerolan palvelukodin noin 3 000 neliöön valmistuu 60 esteetöntä palveluasuntoa kahteen kerrokseen. Kokonaisuus koostuu neljästä asumisyksiköstä, joissa kussakin on 15 asuntoa. Kohteen arvo on noin 8 miljoonaa euroa.

Palveluasumisen yksikkö tulee sijaitsemaan Äänekosken keskustan tuntumassa Piilolanniemessä hyvien kulkureittien ja kulkuyhteyksien varrella, terveyskeskuksen ja muiden ikäihmisten palvelujen välittömässä läheisyydessä muodostaen alueelle ikäihmisten palvelutarpeita tukevan hyvinvointikeskittymän.

Kohteen asunnot on suunniteltu tehostetun palveluasumisen tarpeisiin ja niissä on huomioitu ikääntyvien moninaiset tarpeet. Palveluasumisen esteettömyys on suunnittelun lähtökohta; avarat tilat, hissit, leveät ovat ja kynnyksettömyys helpottavat ikäihmisten liikkumista, kertoo yksikönjohtaja Marjaana Nissilä-Ryytty YIT:ltä.  

”Äänekoskella oleva ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kanta on vanhaa, eikä se enää kaikilta osin täytä palvelun edellyttämiä vaatimuksia, esimerkiksi. esteettömyyden osalta. Tehostetun palveluasumisen asuntokantaa on tarpeen uudistaa, linjaa Mika Karvonen Äänekosken Asumispalvelusäätiöstä. 

”Yksikköön muuttaa muistisairaita asukkaita nykyisistä laitoshoidon yksiköistä sekä asukkaita nykyisistä tehostetun palveluasumisen yksiköistä. Vanhat tilat eivät täytä nykyisiä asumispalvelutoiminnan edellytyksiä.”

Ennaltaehkäisevillä toimilla ja monipuolisilla asumisratkaisuilla turvataan laadukkaampien palveluiden järjestäminen ja mahdollistetaan kotona asuminen, jotta raskaiden palveluiden piiriin joutumista pystyttäisiin siirtämään myöhemmäksi ja tukemaan asiakkaan jäljellä olevaa toimintakykyä eri palveluiden avulla. Asumista tukeva viihtyisä ympäristö turvaa muistisairaille vanhuksille hyvät elämisen ja asumisen olosuhteet.

Lähde: News Cision

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.