OYS 2030-ohjelman toisessa vaiheessa Kontinkankaan sairaalakampukselle rakennetaan lisää tilaa muun muassa leikkaustoiminnalle, syöpätautien hoidolle sekä avohoidolle, opetukselle ja koulutukselle.

Oulun uuden yliopistollisen sairaalan toisen vaiheen, C-talon, päätoteuttajaksi on valittu NCC Suomi Oy. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti asiasta 21.9. kokouksessaan.

Toisessa vaiheessa uuteen yliopistosairaalaan rakennetaan lisää tilaa esimerkiksi avohoidolle, laboratoriolle, kuvantamiselle, leikkaustoiminnalle sekä syöpätautien hoidolle ja vuodeosastoille. Lisäksi rakennetaan opetuksen ja koulutuksen vaatimia tiloja. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Kai Pajalan mukaan nyt rakennettava C-talo tukee uudistamisohjelman mukaisesti A- ja B-rakennusten toimintoja. ”Kyseessä on tärkeä ja mittava päätös – C-talo tulee olemaan noin kolmanneksen uudistamisohjelman kokonaisuudesta”.

Sairaanhoitopiirin infrapalvelujohtaja Juha Jääskeläisen mukaan C-talo on tärkeä koko hankkeen kannalta. ”Etenemme uudistamisohjelman yleissuunnitelman mukaisesti”

Uusi sairaala rakennetaan vaiheittain

C-talo rakennetaan kahdessa vaiheessa, ja vanhaa rakennuskantaa puretaan vähitellen uudisrakentamisen alta. C-talon ensimmäiset osat nousevat vuosien 2021-2024 aikana sairaalan nykyisen keskuspesulan paikalle. Kun uuden sairaalan A- ja B-rakennukset sekä C-talon ensimmäiset osat saadaan käyttöön, päästään urakkaa jatkamaan C-talon toisen vaiheen osalta. Kokonaisuudessaan toisen vaiheen rakennukset saadaan käyttöön 2020-luvun loppuun mennessä.

Hanke toteutetaan allianssimallilla. Seuraavaksi edessä on ensimmäisen vaiheen kehitysvaihe, jonka aikana osapuolet laativat suunnitelman hankkeen toteutuksesta. ”Kehitysvaiheen aikana kehitämme ratkaisuja, joilla voimme yhdessä toteuttaa hankkeen kustannustehokkaasti, asetetun tavoitebudjetin sekä toiminnan asettamien vaatimusten mukaisesti,” ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio kertoo.

Toteutussuunnitelma etenee päätöksentekoon alkuvuodesta 2021. ”Toteutusvaiheeseen siirrytään, kun hankkeen osapuolet voivat yhdessä sitoutua hankkeelle asetettuihin teknisiin ja toiminnallisiin vaatimuksiin, tavoitebudjettiin sekä aikatauluun”, Tampio toteaa.

”NCC on ollut mukana kehittämässä hanketta vuodesta 2016 ja rakentaa parhaillaan OYS 2030 -ohjelman A-rakennusta. Harjoitusta on siis saatu jo tästä mittavasta hankkeesta, jota lähdemme ilolla kehittämään eteenpäin ja jatkamaan hyvää allianssiyhteistyötä”, sanoo NCC:n toimialajohtaja Frej Weurlander.

Ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä hankkeelle tarvitaan rajoittamislainsäädännönmukainen poikkeamislupa STM:ltä. Lisäksi hankesuunnitelmalle tarvitaan sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksyntä. Päätöksen hankkeen toteuttamisesta tekee sairaanhoitopiirin hallitus.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.