Helsinki suunnittelee muutoksia Pikku Huopalahden alueen liikenteeseen. Paciuksenkaari suunnitellaan katkaistavaksi autoliikenteeltä. Lisäksi Tilkanvierrolle ja Ratsastielle suunnitellaan pyöräkatuja osana pyöräliikenteen Pasilanbaanaa. Katusuunnitelmista järjestetään yleisötilaisuus torstaina 22.9.2022 klo 17–18.30 Teamsissa.

Suunnitelman tavoitteena on poistaa Mannerheimintien ja Paciuksenkadun välinen läpiajoliikenne sekä rauhoittaa Pikku Huopalahden paikalliskatuja. Paciuksenkaaren katkaisu autoliikenteeltä tehtäisiin Tilkankadun ja Tilkanvierron risteyksen läheisyydessä. Kadun katkaisun myötä autoliikenne Paciuksenkaarelle tapahtuu ainoastaan etelästä Paciuksenkadun kautta.

Paciuksenkaaren katkaisun arvioidaan vähentävän Pikku Huopalahden eteläisen ja keskisen osan paikalliskatujen liikennemääriä merkittävästi, ja vaikuttavan sitä kautta myönteisesti alueen viihtyisyyteen ja liikenneturvallisuuteen. Liikennemäärien vähenemisellä on lisäksi myönteinen vaikutus suunnitteilla olevaan Pasilanbaana-pyöräreittiin, joka kulkee Pikku Huopalahden puiston ja Tilkanvierron kautta Ratsastielle.  

Ehdotetun ratkaisun taustalla on Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025, joka painottaa kestävän liikkumisen edistämistä lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä.

Alueelta saatu palautetta häiritsevästä läpiajoliikenteestä

Paciuksenkaari on Pikku Huopalahden eteläosassa ja Meilahden kaupunginosassa sijaitseva 550 metriä pitkä niin sanottu paikallinen kokoojakatu, jolla on 30 km/h nopeusrajoitus.Katu muodostaa yhdessä Tilkankadun ja Korppaanmäentien kanssa reilun kahden kilometrin mittaisen yhteyden Paciuksenkadulta aina Vihdintielle asti.

Paciuksenkaaren kautta kulkee runsaasti läpiajoliikennettä Mannerheimintielle ja sitä kautta Hakamäentielle, sillä sitä pidetään näppäränä oikotienä ruuhkaisen Lapinmäentien ja Vihdintien alkupään ohitse. Monet käyttävät reittiä myös toiseen suuntaan eli läpiajoon Mannerheimintieltä Paciuksenkadulle.

Asukkailta tulleen palautteen perusteella läpiajoliikenne aiheuttaa merkittävää häiriötä ja turvattomuutta. Läpiajon hillitsemiseksi kadulla on muun muassa korotetut risteysalueet ja kadun itäpäässä yksikaistaiseksi kavennettu katuosuus. Läpiajosta kärsitään eniten Paciuksenkaarella ja Tilkankadulla, jotka hidasteista huolimatta muodostavat houkuttelevan oikaisun alueen läpi.

Paciuksenkaaren ajoneuvomäärä laskee selvästi

Alueen katujen autoliikenteen määrien arvioidaan vähenevän läpiajon poistumisen seurauksena ja Paciuksenkaaren liikenneturvallisuus paranee nykyisestä merkittävästi. Paciuksenkaaren pohjoisosan nykyinen autoliikennemäärä on 2 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Asiantuntija-arvion mukaan ajoneuvojen lukumäärä vähenee alle 200 ajoneuvoon vuorokaudessa.

Paciuksenkaaren katkaisun seurauksena Pikku Huopalahden saavutettavuus sekä liikkuminen autolla alueen sisällä heikentyy jonkin verran. Koska autolla ei jatkossa pääse ajamaan Paciuksenkaarelta Tilkankadulle tai Tilkanvierrolle, läpiajavien autojen matkat pidentyvät. Matka-ajat pidentyvät ruuhka-aikaan eniten Munkkiniemen suunnalta Pikku Huopalahden keskiosaan sekä Hakamäentien suunnalta alueen eteläosaan. Näiden kohdalla matka-ajat kasvavat 2-6 minuuttia nykyiseen verrattuna. Läpiajon on arveltu siirtyvän Paciuksenkaarelta lähinnä Tukholmankadulle tai Huopalahdenkatu–Vihdintie–Mannerheimintie -reitille, jotka ovat katuluokitukseltaan niin sanottuja pääkatuja.

Yleisötilaisuus verkossa 22. syyskuuta

Lähde: Helsingin kaupunki


Muuta luettavaa muualta:

Urheilusta ja sen seuraamisesta

Muistatko vielä Tukholman Globenin, se on nykyään Avicii Areena. Tai mitä tapahtui juuri Lahdessa, kun Red Bull juoksutapahtuma valtasi Lahden suurmäen? Nykyään tapahtumia on entistä enemmän ja valikoimat sen kun laajenevat – kiitos pitkälti aikuisten lisääntyvän vapaa-ajan ja nousseen elintason. Vai olisiko sittenkin Golf se sinun valintasi, ja sitä auttamassa ovat sitten erilaiset Golf-videot. Tässä kaikessa kehityksessä ja lisääntyneessä tarjonnassa myös vastuullisuus (sustainability) on noussut aivan uusiin otsikoihin.

Mikä on tubettaja?

Tubettaja tuottaa videosisältöä verkkoon yksin tai ryhmässä YouTube-videopalveluun, jonne  sisältö suosituimpana suoratoistovideopalveluna useimmiten ladataan. Monet tubettajat tekevät videoita työkseen, sillä he saavat videoiden katseluista tuloja. Moni tubettaja saa tulonsa kaupallisesta yhteistyöstä tai videoissa pyörivistä mainoksista. Kaikki tubettajan tulot ovat veronalaista tuloa ja niistä pitää maksaa veroja.

Matkatoimisto Detur hakeutui konkurssiin

Monelle suomalaisella matkailijalle tuli varmasti yllätyksenä Detur konkurssi. Helsingin käräjäoikeus on kirjannut konkurssihakemuksen Matkatoimisto Detur Finland Oy:ltä. Yritys on hakeutunut konkurssiin maanantaina.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.