Helsingin kaupunki rakentaa Puotilassa leikkipuisto Rusthollarille sekä Mellunmäessä leikkipuisto Mellunmäelle ja päiväkoti Tunturille uudet rakennukset. Ensimmäinen työmaa käynnistyy joulukuussa.

Leikkipuistojen uudet rakennukset tulevat samoilla paikoilla sijaitsevien nykyisten leikkipuistorakennusten tilalle Puotilaan osoitteeseen Rusthollarintie 15 ja Mellunmäkeen osoitteeseen Pyhätunturintie 2. Ne rakennetaan, koska nykyiset tilat ovat huonossa kunnossa.

Leikkipuisto Rusthollarin rakennuksen purkamisen arvioidaan alkavan joulukuussa 2022 ja leikkipuisto Mellunmäen purkamisen maaliskuussa 2023. Tavoitteena on, että uudet tilat olisivat käytössä syksyllä 2023.

Rusthollarin koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään joulukuun alusta alkaen Puotilan ala-asteen koululla (Klaavuntie 17). Leikkipuistotoimintaa järjestetään Puotilassa ulkona rakennustöiden aikana.

Mellunmäen leikkipuistotoiminta siirtyy työmaan ajaksi väliaikaisesti Vesalaan Aarrekuja 4:ään rakenteilla olevaan paviljonkiin.

Päiväkoti Tunturi

Päiväkoti Tunturin nykyinen rakennus korvataan uudisrakennuksella osoitteessa Korvatunturintie 7. Myös Tunturin toiminta muuttaa työmaan ajaksi Aarrekujan paviljonkirakennukseen.

Tunturin nykyisen rakennuksen purkaminen käynnistyy sen jälkeen, kun päiväkoti on siirtynyt Aarrekujan tiloihin. Uuden päiväkodin rakentamiseen on varattu aikaa noin 16 kuukautta kesästä 2023 alkaen.

Päiväkoti Tunturin uuden rakennuksen kattomuotojen ja pihan suunnittelussa on hyödynnetty tontin hienoja, osittain kallioisia pinnanmuotoja. Julkisivussa käytetään tiiltä ja puuta.

Lähteet: Helsingin kaupunki / STT


Muuta luettavaa muualta

Vaalit

Eduskunnan vaalit järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023. Vaaleissa valitaan kansanedustajat eduskuntaan vaalikaudelle 2023–2027.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.