Loiste Sähköverkko on aloittanut maakaapelointityömaat Prikaati – Vimpelinvaara – Huuhkajanvaara sekä Hetteenmäki – Suvantola – Kontiosaari -alueillaKaapelointityöt alkoivat kesäkuussa ja kestävät viimeistelytöineen lokakuun loppuun.

Rakennamme säävarmaa verkkoa ja muutamme kaupunkialueilla sijaitsevat ilmajohdot maakaapeleiksi. Työmaat sijoittuvat pääasiassa Vimpelin ja Pöllyvaaran ulkoilureittien ja latupohjien varteen sekä lähellä sijaitsevien asuinalueiden kevyen liikenteen väylille.

Kulku estyy väliaikaisesti urakoiden aikana​

Kaivuutöiden vuoksi urakoitsijat joutuvat tekemään väliaikaisia kulkujärjestelyjä alueiden asukkaita ja ulkoilureiteillä liikkuvia varten. Maastossa tehdään myös kallionlouhintaa, jonka aikana joudumme sulkemaan osan kulkureiteistä kokonaan. Käyttökieltoaika on kerrottu sulkupuomien infokylteissä, joissa on myös tiedot maakaapeloinnin aikatauluista sekä urakoitsijan työnjohtajan yhteystiedot. Ajantasaisinta tietoa työmaan edistymisestä voi tiedustella työjohtajalta.

Hankealueiden vanha ilmajohtoverkko puretaan ja purkutyöt jatkuvat talvella 2020. Purettujen ilmajohtojen materiaalit kierrätetään osin romuksi ja uusimmat verkkokomponentit hyödynnetään kunnossapitokorjauksissa.

Ilmoitamme suunnitelluista sähköntoimituksen keskeytyksistä suoraan alueen asiakkaille. Pahoittelemme kaapelointityömaista aiheutuvaa haittaa.


Tutustu myös ihmeessä harrasta.netin sivuston juttuihin!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.