RPT Byggfaktan vuoden 2022 toista neljännestä koskevan rakentamisaloitusten raportti on julkaistu. Raporttiin kerättyjen tietojen mukaan vuoden toisella neljänneksellä aloitetaan rakennushankkeita 4,4 miljardin arvosta. Se on 17 % vähemmän kuin vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

Korjausrakentaminen laskee uudisrakentamista voimakkaammin. Korjausrakentamisen arvo laskee 28 % ja uudisrakentamisen 13 % verrattuna vuoden 2021 toiseen neljännekseen. Hankkeiden määrissä korjausrakentaminen laskee 13 % ja uudisrakentaminen 9 %.  

Aloitusten arvon ja määrän lasku tulee pääasiassa julkiselta sektorilta, jossa aloituksia on 22 % vähemmän kuin vuoden 2021 toisella kvartaalilla. Julkisen sektorin rakennusaloitusten arvossa on laskua 24 %. Yksityisellä sektorilla aloitusten arvo pienenee 8 % ja määrä kasvaa 3 %.

Sota Ukrainassa ja sen lisäksi jo aiemmin alkanut pula tietyistä rakennusmateriaaleista ja -tuotteista sekä työvoimavaje vaikeuttavat ennustetta vuoden toisen neljänneksen ja koko loppuvuoden alkavista rakennushankkeista. Toiselle vuosineljännekselle suunniteltuja rakentamisen aloituksia voi siirtyä eteenpäin tavallista enemmän, RPT Byggfakta Oy:n toimitusjohtaja Sampsa Seppälä sanoo.

Maakunnittain laskettuna rakentamisen aloitusten arvo nousee vuoden ensimmäisellä neljänneksellä seitsemässä ja laskee 11 maakunnassa verrattuna vuoden 2021 toiseen vuosineljännekseen.

Rakentamisen aloitusten arvo kasvaa Pohjanmaalla (+193 %), Etelä-Savossa (+101 %), Pohjois-Karjalassa (+65 %), Etelä-Karjalassa (+30 %), Keski-Pohjanmaalla (+20 %), Pohjois-Pohjanmaalla (+10 %) ja Varsinais-Suomessa (+4 %).

Rakentamisen aloitusten arvo pienenee Päijät-Hämeessä (–64%), Kainuussa (–63 %), Kanta-Hämeessä (–42 %), Pirkanmaalla (–34 %), Kymenlaaksossa (–33%), Pohjois-Savossa (–28 %), Uudellamaalla (–27 %), Keski-Suomessa (–22 %), Satakunnassa (–13 %), Lapissa (–11 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (–8 %). 

Rakentamisen kokonaisvolyymiltaan pienissä maakunnissa suuriin muutosprosentteihin suuntaan tai toiseen on yleensä syynä yksittäisen suuren rakennushankkeen alkaminen tällä vuosineljänneksellä tai vuotta aiemmin.

– Tämän kevään epävarmoista tunnelmista huolimatta EU:n pyrkimys päästöttömään rakennettuun ympäristöön ja nopeutettuun irtautumiseen fossiilisista polttoaineista tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalalle mahdollisuutta uusiutua ja kasvaa. RPT on aktiivisesti mukana muutoksessa tarjoamalla alalle monia työkaluja tietoon perustuvaan kasvuun, Sampsa Seppälä toteaa.

Lähde: RPT Byggfakta

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.