Jokainen ala kasvaa ja kehittyy. Myös digitalisaatio raivaa itselleen entistä suurempaa jalansijaa. Teknologiset innovaatiot leviävätkin herkästi yli toimialarajojen ja erityisesti IT-alan aikaansaannokset ovat helposti siirrettävissä eri ympäristöihin.

Rakennusala on yksi hyötyjistä, sillä uudistuva tekniikka nopeuttaa sekä suunnitteluvaihetta että itse tekemistä. Päivittäiset haasteet saadaan ratkaistua tehokkaammin ja työtunnit osoitettua projektin etenemiseen. Materiaalit, välineet ja ideat vaihtuvat, ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi aallon harjalle on hyvä itsekin kiivetä.

Dronet seuraavat töiden etenemistä

Rakennusprojektien viivästymisaste on korkea. Ajanhallintaa auttavat välineet ovat tervetulleita sekä urakoitsijan että rakennuttajan näkökulmasta. Miehittämättömät lennokit eli dronet ovat yleistyneet jopa siinä määrin, että niiden hinnatkin ovat painuneet alas eikä sijoitus ole enää suuri.

Rakennusalalla valokuva- ja videokameroilla varustetuista droneista on hyötyä ennen kaikkea töiden etenemisen valvonnassa, turvatarkastuksien suorittamisessa ja tiedon keruussa. Kuvausalaa saadaan maapinnasta 120 metriin. Lisäksi dronen liikkeitä on helppo hallita, mikä tekee laitteista erittäin käteviä käyttää, vaikkei aiempaa kokemusta olisikaan.

Lisätystä todellisuudesta entistä tarkempaa mallinnusta

Lisättyä todellisuutta (engl. Augmented Reality) ja virtuaalitodellisuutta (engl. Virtual Reality) on käytetty peliteollisuudessa jo kauan. Oikeaa ympäristöä ja tietokoneella tuotettua grafiikkaa yhdistelevät sovellukset toimivat älypuhelimilla ja tableteilla. Ammunta- ja autopelien lisäksi perinteiset hedelmäpelitkin ovat taipuneet käsin kosketeltavaan muotoon VR-lasien ja sensoreiden avulla. Pelikokemuksesta on tullut kokonaisvaltaisempi, vaikka tutut kasinopelit pitävät pintansa. Nettikasinoilla vierailu onnistuu selaimessa ilman latauksia, ja kun valitset peliaulan ajatuksella, saat käyttöösi pelikassan moninkertaistavat kasinobonukset. Alku on hyvä ja jatkoa varmasti seuraa.

Entä kuinka lisätty ja virtuaalitodellisuus toimivat rakennusalalla? AR- ja VR-tekniikan mukanaan tuomat hyödyt ovat huomattavissa jo ennen kuin sovelluksilla asuintiloihin mallataan uusia huonekaluja ja muita sisustuselementtejä. Rakennusvaiheessa lisättyä todellisuutta käyttävät ohjelmat herättävät 3D-piirrokset eloon. Työntekijöillä on mahdollisuus nähdä suunnitelma koko mitassaan ja ymmärtää paremmin mitä ennen ensimmäisenkään naulan lyömistä tulee tehdä.

Digitaalinen rakennusmalli on mahdollista viedä fyysiseen ympäristöön ja päättää liikkuvaa ja kiinteää kuvaa käyttämällä, onko tehty suunnitelma hyvä vai tarvitseeko se muutoksia. Näin säästetään aikaa ja kartoitetaan suunnitelman mahdollisia karikkoja.

Esineiden Internet parantaa turvallisuutta

Esineiden Internetin tulosta (IoT) on kohuttu jo pitkään ja hyvästä syystä. Rakennusalalla teknologia, joka antaa laitteiden kommunikoida keskenään, on arvokasta ja hyödyllistä. Työkoneiden huolto, ylläpito ja korjaukset on nopeampi suorittaa, kun kone itse kertoo viestein, mihin osa-alueeseen tulisi keskittyä. Tarkka tieto koneen kunnosta auttaa myös aikatauluttamaan työtä realistisesti ja parantaa valmiutta ennakoida erilaisia ongelmatilanteita.

Tietoa kerätään kodinkoneista, työkoneista ja teollisuuskoneista niihin asennettujen anturien kautta ja data siirretään eteenpäin internetin välityksellä. Tulokset näkyvät siististi älylaitteen tai tietokoneen ruudulla. Turvallisuutta on helpompi monitoroida ja suuret datamäärät sallivat myös koneoppimisen ja tekoälyn käytön. Saadun tietomäärän avulla tulevien hankkeiden suunnittelu nopeutuu ja ennustusten laatimisesta tulee entistä tarkempaa – oli kyse sitten rahoituksesta, tarvittavista työtunneista tai muista resursseista.

Säästöjä itsekorjautuvista, ympäristöystävällisistä ja älykkäistä materiaaleista

Työmailla betoni on päivän sana. Sitä käytetään moniin kohteisiin eikä se ole hinnaltaan kallista. Betoni kuitenkin rapistuu ja heikkenee ajan kuluessa. Kuivumat ja halkeamat ovat yleinen vitsaus. Kehitys on viimein tulossa siihen pisteeseen, että vuoteen 2030 mennessä betoni korjaisikin itse itseään. Tavoitteena on, että edistynyt materiaali muodostaisi suojakerroksen joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa. Vaikka hinnaltaan se olisi tietenkin tavallista betonia kalliimpaa, saavutettaisiin työtunneissa ja korjauskuluissa merkittäviä säästöjä.

Muita moderneja uutuuksia ovat liike-energiaa sähköksi muuntavat kulkutiet sekä rakennukset, jotka voivat ”syödä” ympärillään olevaa savusumua. Teknisten innovaatioiden lisäksi perinteinen puu on materiaalina palaamassa takaisin yleiseen käyttöön sen tarjoamien ilmastohyötyjen takia.

Lisäksi markkinoilla on puhuttu kiivaasti grafeenista, jonka kaikkia käyttökohteita vielä kartoitetaan. Hiiliatomeista valmistettua grafeenia pidetään maailman kestävimpänä aineena. Se johtaa lämpöä ja sähkö erinomaisesti ja läpäisee valoa. Mehiläiskennostoa muistuttava materiaali on ympäristöystävällistä ja keveää.

Rakennusteollisuus hyötyy ennen kaikkea grafeenin joustavuudesta ja kestävyydestä. Kun pinnoitteeseen yhdistetään tunnistinjärjestelmät ja anturit, sitä voidaan käyttää muun muassa kosteusvaurioiden tunnistamisessa. Pinta kerää informaatiota, joka siirtyy rakentajalle reaaliajassa.

Yhteistyöstä lisäaikaa ja enemmän rahaa

Digitaalisuus mahdollistaa yhteisöllisemmän tavan hoitaa liiketoimintaa. Tiivis yhteistyöverkko pienentää laitehankintoja ja vähentää laitteiden käyttökustannuksia ilman, että työ laatu kärsisi. Päinvastoin eri alojen osaajien muodostama yhteistyöverkko sallii monipuolisten ja innovatiivisten ratkaisujen tarjoamisen asiakkaille. Projektit voidaan hoitaa ”avaimet käteen” -periaatteella, kun hankkeen jokaiselle osa-alueelle löytyy luotettava tekijä. Yhteistyöllä saavutetaan enemmän kuin kilpailuasemalla eikä kilpailevaa yritystä enää nähdä vastustajana, vaan yhteistyökumppanina.

Nykyaikana yhteisöllisyys on helposti saavutettavissa, ja pilvipalveluilla erilaisten tiedostojen jakaminen on turvallista ja nopeaa. Projektien eri työvaiheet ja ryhmät yhdistyvät kätevästi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Kaikki rakennushankkeen osapuolet hyötyvät saadusta tiedosta ja hyvästä kommunikoinnista. Kun tieto kulkee, myös virhemarginaali pienenee. Niin sanotusta ”allianssitoimintamallista” povataankin koko toimialaa muuttavaa tapaa tehdä asioita.

Myös start-upit ravistelevat vanhoja käsityksiä siitä, miten rakennusprojektin tulisi edetä ja mitä voi tehdä ja mitä ei. Hankkeet ovat entistä vaativampia, mutta suunnitelmanmuutoksiin osataan reagoida joustavammin. Innovaatiota ei nähdä ainoastaan materiaaleissa ja tarvikkeissa, vaan myös tavassa tehdä asioita.

Kaupungistuminen muuttaa asumista ja tekniikka tekemistä

Muuttoliike on kohdistunut suurempiin kaupunkeihin jo pidemmän aikaa. Rakennusalalle tämä tarkoittaa projektien keskittymistä kasvukeskuksiin. Samalla rakennettavien kohteiden koko pienenee, kun asuinneliöitä on käytettävissä rajallinen määrä. Vaikka kaupungit kasvavat, ei energiatehokkuudesta tai ympäristöystävällisyydestä luovuta. Rakentajat ovat huomioineet asian tarjoamalla pitkäkestoisia, mutta energian kulutukselta alhaisia materiaaleja.

Rakennusala on vakaa, aina tarpeellinen markkina-alue, mutta sekään ei voi jäädä laakereilleen lepäämään. Uudistuksiin on paras suhtautua avoimin mielin, ja selvittää ennakkoluulottomasti, miten se voisi palvella yritystä tai sen asiakkaita. Digitalisaatio ei ole vältettävä mörkö, vaan erinomainen apuri, jolla työmäärä ja aika parhaillaan puolittuvat.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.