Hieman yli kaksivuotinen hanke, jossa puretaan Suomen vanhin Rautarouvaksi kutsuttu voimajohto ja rakennetaan tilalle uusi, on nyt loppusuoralla. Urakan haasteellisin osio oli Iso-Hennan ylitys. Iso-Hennan kohdalla uusi Rautarouva II -voimajohto rakennettiin neljän sähköistetyn junaraiteen sekä vilkasliikenteisen Lahden moottoritien ylitse samalla kertaa.

Empower ja kantaverkkoyhtiö Fingrid toteuttivat junaradan ja moottoritien ylityksen onnistuneesti lokakuun lopussa.Liikennevaikutusten minimoimiseksi työt toteutettiin yöaikaan ja keskeytykset suunniteltiin yhdessä Empowerin, Fingridin ja viranomaisten kanssa.

– Olimme varanneet kokonaisuudelle kaksi viikkoa, mutta kaiken sujuessa mallikkaasti, onnistuimme toteuttamaan ylityksen 7 yön aikana. Ensimmäisen yön aikana purimme vanhan Rautarouvan ja seuraavien öiden aikana uusi Rautarouva II rakennettiin vaihe kerrallaan. Koska uudessa voimajohdossa on samalla pylväällä sekä 400 kV että 110 kV voimajohdot, joissa on kolme vaihetta ja kaksi-kolme osajohdinta sekä ukkosjohtimet, tarkoitti tämä lukumääräisesti kokonaisuudessaan noin 25 liikenneväylien ylityskertaa, kertoo Empowerin projektipäällikkö Ville Seppänen.

Vastaavaa sijaintia, jossa ylitettävänä olisi sekä useita junaraiteita että moottoritie, ei Suomessa helposti löydy. Haasteellinen sijainti edellytti onnistuakseen hyvää suunnittelua ja saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kokonaisuudessaan paikalla oli joka yö noin 15 ammattilaista vastaamassa eri työvaiheista ja huolehtimassa alueen liikenteenohjauksesta.

– Onnistuimme minimoimaan liikennehäiriöt, eivätkä yön aikana toteutetut muutamat noin 10 minuutin mittaiset keskeytykset aiheuttaneet palautetta. Hanke on edennyt suunnitellusti ja olen tyytyväinen yhteistyöhömme sekä tiimin, joka onnistui mainiosti näin poikkeuksellisessa toteutuksessa. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, kertoo projektipäällikkö Hannu Kuikka Fingridiltä.

Fakta

Empower rakentaa Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin uuden 400 + 110 kilovoltin voimajohdon Hausjärvellä sijaitsevan Hikiän sähköaseman ja Orimattilan uuden sähköaseman välille. Uusi voimajohto kulkee nimellä Rautarouva II, sillä se korvaa viimeisen osan Rautarouvaksi kutsutusta Suomen vanhimmasta voimajohdosta. Rautarouva II parantaa entisestään Lahden alueen sähkönsaantia ja siirtää sähköä luotettavasti seuraavat vuosikymmenet. Lähes 90-vuotiasta linjaa on uusittu osuus kerrallaan. Empower PN urakoi hankkeen viimeisen osuuden, 49 km pituisen voimajohdon Hikiän ja Orimattilan välillä.

Lähde: MyNewsDesk


Tutustu myös ohimennessä osta kirkkonummelta sivutoon!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.