LähiTapiola avaa laajasti eri kiinteistötyyppeihin sijoittavan kiinteistörahaston yksityissijoittajille.

Alhaiset korot houkuttelevat suomalaisia kiinteistösijoituksiin. Vaikka oma asunto on suomalaisille selkeästi suosituin kiinteistösijoituksen muoto, LähiTapiolan tilaaman kyselytutkimuksen mukaan kuudennes yli tuhannesta vastaajasta oli kiinnostunut sijoittamaan kiinteistöihin rahastojen kautta.

LähiTapiola Varainhoito ja Kiinteistövarainhoito vastaavat sijoittajakysyntään ja avaavat yksityissijoittajille LähiTapiola Sijoituskiinteistöt –erikoissijoitusrahaston.

LähiTapiola Sijoituskiinteistöt –erikoissijoitusrahaston toiminta käynnistyi jo viime vuonna, kun rahastoon kerättiin pääomaa institutionaalisilta sijoittajilta. Nyt yksityissijoittajat pääsevät rahastoon mukaan 500 euron minimimerkinnällä.

Rahastolla on käynnistysvaiheessa omistuksessaan jo kassavirtaa tuottavia sijoituskohteita. Näin rahasto mahdollistaa vakaan kassavirran jo heti alusta lähtien. Rahaston tuotto-odotus on 4-7 prosenttia vuodessa. Tuotto-odotuksesta valtaosa on kassavirtatuottoa.

– Rahaston painopiste on kassavirtaa tuottavissa kohteissa. Rahasto pyrkii vakaaseen tuottoon, salkunhoitaja Vesa Viita sanoo.

– Rahaston avulla yksityissijoittaja pääsee kiinni laajasti eri kiinteistötyypeittäin hajautettuun kiinteistösalkkuun pienellä pääomalla. Kyse on matalan riskin rahastosta.

Puolet rahaston nykyisistä kohteista on toimistotiloja, 40 prosenttia on logistiikka- ja 10 prosenttia liiketiloja. Kohteet sijaitsevat Pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Lappeenrannassa. Rahasto aikoo lisätä salkkuunsa muun muassa asuntoja ja hotelleja. Tavoitteena on saada aikaan laajasti eri kiinteistötyypeittäin hajautettu kiinteistösalkku, jonka kohteet sijaitsevat Suomessa.

Rahaston hallinnointipalkkio on 1,8 prosenttia. Merkintöjä ja lunastuksia voi tehdä neljä kertaa vuodessa. Rahaston merkintäpalkkio on kaksi prosenttia merkintäsummasta. Tuotto-osuuksille maksetaan vähintään 75 prosenttia tilivuoden toteutuneesta tuloksesta.

Lunastuspalkkio laskee sijoitusajan kuluessa. Alle vuoden sijoituksissa lunastuspalkkio on neljä prosenttia, mutta yli viiden vuoden sijoituksissa palkkio on enää prosentin. Mikäli lunastustoimeksianto on tehty kvartaalin viimeisenä pankkipäivänä, toteutetaan lunastus seuraavan neljännesvuoden viimeisen pankkipäivän arvoon.

Suhdanne yhä kiinteistösijoittamisen puolella

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on toiminut Suomen kiinteistömarkkinoilla pitkään. Salkunhoitaja Vesa Viidan mukaan suhdannetilanne tukee tällä hetkellä kiinteistösijoittamista. Korot ovat matalat ja talouden näkymät niin yrityksillä kuin kotitalouksilla ovat positiiviset. Näköpiirissä ei ole, että korot nousisivat voimakkaasti lähiaikoina. Kiinteistökohteiden tuottoero riskittömään korkoon verrattuna on vain kasvanut viime vuosina.

– Viime aikoina on puhuttu paljon Ruotsin kiinteistömarkkinoiden ongelmista. Muun muassa asuntojen hinnat ovat olleet laskussa. Suomessa vastaavaa ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Kilpailu on toki kiristynyt, mutta markkinoista on tullut likvidimpiä kansainvälisten toimijoiden rantautuessa Suomen kiinteistömarkkinoille, Vesa Viita sanoo.

LähiTapiolan tilaama Arjen katsaus -tutkimus on toteutettu viime syys-lokakuussa ja sen toteutti Kantar TNS. Kyselyyn vastasi 1026 15-74 -vuotiasta suomalaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.