Helsingin kaupunki aloitti Tattarisuon teollisuusalueella kiinteistöjen tehostetun valvonnan vuosi sitten. Kaupungille oli selvinnyt, että Tattarisuolla oli paljon korjattavaa muun muassa rakennuslupiin sekä kiinteistöjen turvallisuuteen ja siisteyteen liittyen.

Valvonnan aikana useat yrittäjät ovat siistineet tonttejaan, ja kaupunki on poistanut yleiselle alueelle hylättyä romua ja romuautoja. Tattarisuolle on myös myönnetty yli 40 rakennuslupaa, joista noin kymmenen uusille rakennuksille ja 30 vanhojen rakennusten pysyttämiseen paikalla. Noin 50 tontille on tehty uusi vuokrasopimus.

Tehostettu valvonta jatkuu Tattarisuolla edelleen. Uusia rakennuslupahakemuksia on käsittelyssä noin 15. Rakennusvalvonta ja pelastuslaitos ovat jatkaneet kiinteistöjen tarkastuskäyntejä syksyllä, koska rakennuksia muun muassa epäillään käytettävän luvattomaan asumiseen.

Käynneillä on huomattu, että rakennusten palo-osastointeja ja poistumisteitä on muutettu rakennusluvan vastaisesti. Luvattomat muutokset heikentävät rakennusten ja tiloissa toimivien turvallisuutta. Rakennukset tulee palauttaa rakennusluvan mukaisiksi.

Valvonnassa on todettu, että Tattarisuolla on rakennuksia ja rakennelmia, jotka ovat kokonaan tai osittain tontin ulkopuolisella, yleisellä alueella. Kaupunki on vuokrannut näitä tontin ulkopuolisia alueita yrittäjille vain tilapäiseen varastointiin, ei rakentamiseen. Näille alueille ilman lupaa ja vuokrasopimuksen vastaisesti rakennetut rakennukset ja rakennelmat tullaan määräämään poistettavaksi.

Tattarisuon tehovalvonta on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana kaupungin rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut, pelastuslaitos ja tontit-yksikkö. Kaupungin tavoitteena on, että Tattarisuon teollisuusalue on turvallinen ja asiakaskuntaa puoleensa vetävä yritysalue.

Kuva: Ilmakuvanäkymä Tattarisuolta, Helsingin kaupunki

Lähde: STT info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.