Joka neljäs suomalainen tuntee olonsa turvattomaksi ollessaan yksin kotona, paljastaa tänään julkaistava turvabarometri. Turvayhtiö Verisuren yhteistyössä YouGov Finlandin kanssa tekemän tutkimuksen mukaan turvattomuutta kokevat erityisesti nuoret, sillä jopa 40 prosenttia nuorista kertoo kokevansa turvattomuutta kotonaan.

Vaikka Suomi mielletään yleisesti turvalliseksi maaksi, jopa 26 prosenttia suomalaisista kokee vähintään joskus turvattomuutta kotonaan ollessaan yksin. Turvallisuusyhtiö Verisure selvitti suomalaisten kokemaa turvallisuutta kodissaan ja asuinalueellaan. Tutkimukseen vastasi 1006 suomalaista ja sen mukaan erityisesti nuoret ja naiset kokevat turvattomuutta kotonaan. Naisista lähes 40 prosenttia (36 %) kokee turvattomuutta ollessaan yksin, kun miehistä näin kokee selvästi harvempi, vain 17 prosenttia.

Turvattomimmiksi itsensä kokevat sukupuolesta riippumatta nuoret, sillä 18–29-vuotiaista nuorista naisista 43 prosenttia ja miehistä 37 prosenttia kokee turvattomuutta kodissaan yksin ollessaan.

– Tulos on yllättävä, sillä nuoret ovat tyypillisesti huolettomampia turvallisuusasioissa: he eivät varaudu riskeihin yhtä kattavasti kuin vanhempi väestö. Tämän on ajateltu johtuvan siitä, että nuoret eivät yksinkertaisesti murehdi turvallisuudestaan. Tämä ajatus ei kuitenkaan näytä pitävän paikkansa, arvioi turvallisuusasiantuntija Tommi Heinimo Verisurelta.

– On huolestuttavaa, että näin moni nuori ja suomalainen kokee turvattomuutta omassa kodissaan. Kotihan on paikka, jossa tulisi aina voida tuntea olonsa turvalliseksi, Heinimo jatkaa.

Selittämätön turvattomuuden tunne ja asuntomurron pelko vaivaavat

Lähes puolet (45 %) turvattomuutta kotona kokevista selittää sitä yleisellä turvattomuuden tunteella ilman erityistä syytä. Joka kolmannella (32 %) turvattomuutta aiheuttaa asuntomurron pelko. Tämä korostuu erityisesti nuorilla: heistä lähes puolet (45 %) selittää turvattomuuttaan asuntomurron pelolla.

Lähes joka kolmas (29 %) turvattomuutta kokevista pelkää sairauskohtausta, joka huolestuttaa naisia miehiä enemmän.

– Turvallisuudentunne on harvoin yksiselitteinen. Kodin turvapalvelua hankkiessaan suomalaiset haluavatkin yhä enemmän kokonaisvaltaista turvaa esimerkiksi murron, tulipalon, vesivahingon ja sairauskohtauksen varalle kuin vain suojaa yksittäiseen turvallisuusriskiin, kertoo Verisuren myyntijohtaja Asko Kauravaara.

Uusimaalaiset kokevat asuinalueensa hieman turvattomampana kuin muualla Suomessa

Vaikka suomalaiset kokevat turvattomuutta kotonaan, selkeä enemmistö (93 %) suomalaisista kokee asuinalueensa turvalliseksi. Uudellamaalla on kuitenkin muuta maata selvästi vähemmän niitä, jotka kokevat asuinalueensa erittäin turvalliseksi. Uudellamaalla asuvista vastaajista asuinalueensa erittäin turvalliseksi kokee noin joka neljäs (27 %), kun muualla Suomessa näin kokee useampi kuin joka kolmas (39 %).

– Tätä selittänee osaltaan varmasti se, että monia turvallisuusriskejä, kuten murtoja ja tulipaloja, tapahtuu eniten siellä, missä on paljon ihmisiä ja koteja, Heinimo arvioi.

Omakotitalossa asuvista noin puolet (49 %) kokee asuinalueensa erittäin turvalliseksi, kun taas kerrostalossa asuvista selvästi harvempi, lähes joka kolmas (29 %), kokee näin.

Katso kartalta eri puolilla Suomea koettu turvallisuus: verisure.fi/turvabarometri (linkki vapaasti jaettavissa sivuillanne)

Katso oheiselta videolta, miten suomalaiset kuvailevat turvattomuuden tunnetta (video vapaasti ladattavissa ja julkaistavissa).

FAKTA: Suomalaisten turvallisuudentunne 2018

Turvallisuudentunne Suomessa

 • 26 % suomalaisista kokee turvattomuutta kotonaan ainakin joskus ollessaan yksin.
 • 12 % suomalaisista kokee turvattomuutta myös silloin, kun kotona on muitakin.
 • Naisista turvattomuutta yksin kotona kokee 36 % ja miehistä 17 %.
 • Nuorista 18–29-vuotiaista 40 % kokee turvattomuutta ollessaan yksin. Nuorista naisista näin kokee 43 % ja nuorista miehistä 37 %.
 • Nuoret kokevat lisäksi hiukan muuta väestöä enemmän turvattomuutta myös silloin, kun kotona on muitakin. Nuorista 19 % kokee tällöin ainakin joskus turvattomuutta, 13 % nuorista naisista ja 25 % nuorista miehistä.

Turvattomuuden tunnetta kotona aiheuttavat

 1. Yleinen turvattomuuden tunne ilman erityistä syytä 45 %
 2. Asuntomurron pelko 32 %
 3. Pelko sairauskohtauksesta 29 %
 4. Tulipalon pelko 22 %
 5. Muu pelko 21 %
 6. Pelko loukkaantumisesta 16 %

Asuinalueella koettu turvallisuus

 • Suomalaisista 93 % pitää asuinaluettaan turvallisena, 6 % kokee asuinalueensa turvattomaksi.
 • Turvallisuuden kokemus paranee iän myötä: yli 60-vuotiaista 97 % pitää asuinaluettaan turvallisena, 18–29-vuotiaista nuorista 88 % kokee asuinalueensa turvallisena.
 • Uudellamaalla erittäin turvalliseksi asuinalueensa kokee 27 %, muualla Etelä-Suomessa, Länsi-Suomessa sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa 39 %.

Tutkimus: Tutkimuksen toteutti Verisure Oy:n toimeksiannosta YouGov Finland. Tutkimus toteutettiin 15.1.–17.1.2018 YouGovin kuluttajapaneelissa. Kyselyyn vastasi 1006 yli 18-vuotiasta suomalaista. Sekä lähtöotos että lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.