Uponorin tekemän selvityksen mukaan omakotitaloissa tehtyjen putkiremonttien määrä on kasvanut selvästi. Vuonna 2016 alkuperäinen putkisto oli noin 47 %:lla vastaajista, kun taas tänä vuonna vastaava luku oli 34 prosenttia. Tehtyjen putkiremonttien määrä on nousussa jo kolmatta vuotta perättäin. Tuloksista voidaan päätellä, että putkiremonttia suunnitelleet ovat myös toteuttaneet suunnitelmiaan.

”Uskoisin, että putkiremonttien määrän kasvuun vaikuttaa tietoisuuden lisäys siitä, ettei omakotitalon putkiremontti aiheuta merkittävää haittaa asumiselle tai maksa kymmeniä tuhansia euroja. Verrattuna mahdollisen vesivahingon kustannuksiin ja haittaan, ennakointi on aina järkevämpää”, Uponorin tuoteryhmäpäällikkö Marko Haljoki pohtii.

Vanheneva asuntokanta ja korjausvelka kirittävät korjausrakentamista

Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 20 vuotta vanhoja omakoti- tai paritaloja. Nämä talot olivat kyselyssä selkeänä enemmistönä (93 %). Kysely julkaistiin Rakentaja.fi:n sivuilla sekä Uponor KOTI Facebook-sivustolla huhti-toukokuun aikana ja se oli avoin kaikille. Kyselyyn vastasi 589 henkilöä ympäri Suomea. Tutkimus on toteutettu jo vuodesta 2016 ja se toteutetaan vuosittain.

Vastaajista 52 % kertoo, että omakotitalossa on alkuperäinen tai osittain korjattu putkisto; lopuilla putkisto on uusittu täysin kerran tai useammin. Jopa 58 % tämän kyselyn vastaajista kertoi, ettei aio tehdä putkiremonttia lähiaikoina. Viime vuonna vastaava luku oli 38 %. Toisaalta tehtyjen putkiremonttien osuus on kasvanut vuodesta toiseen. Rakennusteollisuuden maaliskuussa julkaiseman Suhdannekatsauksen mukaan korjausrakentamisen myönteisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan parin prosentin kasvu-uralla. Uponorin Marko Haljoki jakaa näkemyksen.

”Erityisesti vanheneva asuntokanta ja vuosien saatossa syntynyt korjausvelka pitävät huolen, että putkiremonttejakin tehdään tasaiseen tahtiin. Uponorin tutkimuksen mukaan lähitulevaisuudessa putkiremontin aikoo teettää yli 40 % vastaajista”, vahvistaa Haljoki.

Paikallinen yrittäjä, luotettavat tuotteet 

Paikallinen ja tuttu LVI-alan yrittäjä on edelleen mieluisin vaihtoehto remontin tekijäksi. Paikallisen yrittäjän valitsee 90 % vastaajista joko suoraan tai esimerkiksi putkivalmistajan paikallisen verkoston kautta. Tekijän valinnassa painavat myös remontissa käytettävät tuotteet ja materiaalit.

”Urakoitsijan lisäksi merkittävää asiakkaille on, että remontissa käytetään luotettavan ja alan pitkäaikaisen toimijan tuotteita, joka vastaa niistä myös tulevaisuudessa (84 %). Mahdollisimman halpa hankintahinta on kriteerinä hieman nostanut merkitystään, mutta sen osuus on silti vain 10 %. Ilahduttavaa on, että Uponor KOTI -palvelukonseptimme on saavuttanut hyvän vastaanoton ja sen suosio kasvaa. Paikallisten osaajien verkosto toteuttaa urakat ja Uponor vastaa tuotteistaan myös tulevaisuudessa”, Marko Haljoki painottaa.  

Avoimissa vastauksissa paljon positiivisia kommentteja

Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä jo toteutettuun putkiremonttiin. Tyytymättömyys remontin toteutukseen ja lopputulokseen on tosin hieman kasvanut viime vuodesta ollen nyt 9 %. Avoimissa vastauksissa syiksi tyytymättömyyteen nostetaan mm. toimitusajan myöhästymiset ja osaamattoman kesätyöntekijän asennukset. Pääasiassa kommentit ovat positiivisia ja todentavat putkiremontin helppoutta ja toimivuutta. Hyvää etukäteissuunnittelua painotettiin muutamissa vastauksissa. Suoria lainauksia tutkimuksesta:

”Yllättävän edulliseksi remontti tuli. Talon ulkopuolinen vesijohto tosin pitää uusia jossain vaiheessa.”
”Asentaja kertoi hyvin miten remontti tullaan toteuttamaan, työvaiheet tehtiin siististi eikä ylitsepääsemättömiä ongelmia ollut. Vesikatkokin kesti vain muutaman tunnin. Olen oikein tyytyväinen.”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.