Uponor toteutti helmikuussa 2018 omakotitaloasukkaille lämmitysremonttitutkimuksen Rakentaja.fi:n sekä Uponor KOTI Facebook-sivujen kautta. Vastaajia oli yhteensä 619 ympäri Suomea. Vastaajista 78 % asuu yli 20 vuotta vanhassa omakotitalossa ja tutkimuksessa keskityttiin näihin vastaajiin. Vastauksia verrattiin myös vuosien 2016-17 tutkimustuloksiin. Vertailu osoitti, että vanhoissa taloissa asuvien kiinnostus vesikiertoiseen lattialämmitykseen on kasvussa.

Lämmitysremontti on ajankohtainen yli 20 vuotta vanhassa talossa

Vain reilu viidennes kertoi uudistaneensa lämmönjaon täydellisesti viimeisten 20 vuoden aikana. Lopuilla vastaajilla on käytössään alkuperäinen lämmitysjärjestelmä, jota on jo mahdollisesti jouduttu korjaamaan vuosien aikana. Lämmitysremontin aikoo tehdä lähivuosina 56 % vastaajista.

Aikomukset remonttiin ovat pysyneet suhteellisen samalla tasolla kolmen vuoden aikana. Ensisijaisesti halutaan vaihtaa tai korjata lämmönlähde, lämmönjaon uusiminen on 24 %:lla mielessä.

– Myös lämmönsäätöjärjestelmien päivittäminen kiinnostaa yhä useampia ja sen osuus korjauskohteena on kasvanut eniten. Nykyajan säätöjärjestelmät lisäävät asumismukavuutta ja säästävät energiaa, mikä varmasti kiinnostaa asujia. Kiinnostusta on herättänyt myös se, että nykyään lähes kaikissa uudistaloissa olevien vesikiertoisten lattialämmitysjärjestelmien älykkäät säätöominaisuudet ovat nyt saatavilla myös vanhoihin vesikiertoisiin patterilämmitystaloihin, kertoo Uponorin tuoteryhmäpäällikkö Mikko Nieminen.

Lähes puolet pitää vesikiertoisia pattereita toivottavimpana lämmönjakotapana yli 20 vuotta vanhassa talossa. Vesikiertoinen lattialämmitys on suosituin lämmönjakotapa uusissa taloissa, mutta sen suosio on kasvanut kolmen viimeisen vuoden aikana myös vanhempien talojen omistajien keskuudessa. Nyt lähes viidennes vastaajista pitää vesikiertoista lattialämmitystä parhaimpana lämmönjakotapana myös yli 20 vuotta vanhaan taloon.

Energiasyöpön lämmityksen tilalle kustannustehokkaat ratkaisut

Tutkimuksesta käy ilmi, että yhä useampi on tyytymätön vanhan lämmitysjärjestelmän toimintaan. Tärkein syy lämmitysremontin teettämiselle on liikaa energiaa vievä ja kalliiksi tuleva vanha järjestelmä (46 %). Yli kolmannes vastaajista vahvistaa, ettei nykyinen järjestelmä toimi niin hyvin kuin sen pitäisi. Myös järjestelmän rikkoutumista ja vesivahingon aiheuttamia vahinkoja pelätään.

– Kallista hintaa pidetään edelleen tärkeimpänä yksittäisenä esteenä lämmitysremontin teettämiselle. Jos vanha järjestelmä ei toimi toivotusti, kannattaa antaa ammattilaisen arvioida tilanne. Remontin hinta saattaa yllättää positiivisesti, kehottaa Mikko Nieminen.

Lämmitysremontin teettäneet ovat tyytyväisiä

Remontin jälkeen yli 90 % vastaajista oli tyytyväisiä tehtyyn lämmitysremonttiin. Tyytyväisyys on noussut vuosi vuodelta.

– Remontti ei ole läheskään niin hankala kuin monet luulevat. Lisäksi edut, kuten asumismukavuuden lisääntyminen ja energian säästyminen lisäävät tyytyväisyyttä. Remonttia ei tarvitse pelätä, Uponorin lattialämmitysjärjestelmien tuoteryhmäpäällikkö Mikko Nieminen rohkaisee.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.