Rakennusmateriaalien valinta voi vaikuttaa merkittävästi rakennuksen hiilijalanjälkeen ja ympäristöystävällisyyteen. Alla on esimerkkejä vähähiilisistä rakennusmateriaaleista:

 1. Puu: Puu on uusiutuva ja luonnollinen materiaali, joka sitoo hiilidioksidia. Puutuotteiden käyttö rakentamisessa edistää hiilen sidontaa ja vähentää rakennuksen hiilijalanjälkeä.
 2. Luonnonkivituotteet: Luonnonkivituotteet, kuten graniitti ja marmori, ovat kestäviä ja kestävät hyvin aikaa. Ne myös vaativat vähän huoltoa ja kestävät kosteutta, mikä vähentää rakennuksen ylläpitokustannuksia.
 3. Kierrätysmateriaalit: Kierrätysmateriaalit, kuten kierrätysbetoni ja kierrätysmetallit, ovat kestäviä ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja perinteisille materiaaleille. Ne myös vähentävät jätteen määrää ja säästävät luonnonvaroja.
 4. Luonnonkuituiset eristeet: Luonnonkuituiset eristeet, kuten selluloosa ja kuitu, ovat ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja perinteisille eristemateriaaleille. Ne ovat valmistettu uusiutuvista materiaaleista ja ovat helposti kierrätettävissä.
 5. Keraamiset materiaalit: Keraamiset materiaalit, kuten tiili ja savitiili, ovat kestäviä ja luonnollisia materiaaleja, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Niiden käyttö rakentamisessa auttaa vähentämään rakennuksen hiilijalanjälkeä.

On tärkeää huomioida, että rakennusmateriaalien valinnassa on otettava huomioon myös niiden käyttöikä ja ylläpitotarpeet. Kestävät ja ympäristöystävälliset materiaalit voivat olla hieman kalliimpia hankkia, mutta ne voivat säästää kustannuksia ja ympäristöä pitkällä aikavälillä.

Vähähiilinen rakentaminen

Vähähiilinen rakentaminen on rakennusprosessi, jossa pyritään vähentämään rakennuksen hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia. Tämä voidaan toteuttaa käyttämällä ympäristöystävällisiä ja kestäviä materiaaleja, suunnittelemalla rakennus energiatehokkaaksi ja vähentämällä rakennuksen käytön aikaisia päästöjä. Tärkeitä tekijöitä vähähiilisessä rakentamisessa ovat esimerkiksi:

 1. Energiatehokkuus: Rakennuksen energiatehokkuus on tärkeä tekijä vähähiilisessä rakentamisessa. Energiatehokkuus voidaan saavuttaa muun muassa käyttämällä eristettyjä rakennusmateriaaleja, energiatehokkaita ikkunoita ja ovia sekä asentamalla energiatehokkaita ilmanvaihtojärjestelmiä.
 2. Ympäristöystävälliset materiaalit: Vähähiilisessä rakentamisessa käytetään ympäristöystävällisiä ja kestäviä materiaaleja, jotka vähentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia. Tällaisia materiaaleja ovat esimerkiksi puu, kierrätysmateriaalit ja luonnonkivituotteet.
 3. Kestävät ja pitkäikäiset rakennusmateriaalit: Kestävät ja pitkäikäiset rakennusmateriaalit, kuten tiili ja betoni, ovat vähähiilisen rakentamisen tärkeitä osia. Kestävät materiaalit kestävät pitkään ja niitä ei tarvitse korvata usein, mikä vähentää rakennuksen ympäristövaikutuksia.
 4. Uusiutuvan energian käyttö: Vähähiilisessä rakentamisessa suositaan uusiutuvan energian käyttöä. Esimerkiksi aurinkopaneelit ja tuulivoimalat voivat tuottaa energiaa rakennuksen käyttöön ja vähentää sen hiilijalanjälkeä.
 5. Käyttäjäystävällisyys: Käyttäjäystävällinen suunnittelu ja käyttöohjeet auttavat vähentämään rakennuksen käytön aikaista energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia.

Vähähiilisessä rakentamisessa pyritään siis vähentämään rakennuksen elinkaaren aikaisia päästöjä ja ympäristövaikutuksia mahdollisimman paljon. Tämä edistää kestävää kehitystä ja auttaa vähentämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Kestävän kehityksen rakentaminen

Kestävän kehityksen rakentaminen on rakennusprosessi, jossa pyritään ottamaan huomioon ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat rakennusprosessin eri vaiheissa. Tärkeimpiä tavoitteita ovat ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä rakentaminen, joka edistää ympäristön säilyttämistä, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä.

Kestävän kehityksen rakentamisessa tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa:

 1. Energiatehokkuus: Rakennusten energiatehokkuus on tärkeä osa kestävää kehitystä. Energiatehokkuutta voidaan parantaa muun muassa käyttämällä uusia eristysmateriaaleja, energiatehokkaita valaistusratkaisuja ja hyvin suunniteltua ilmanvaihtoa.
 2. Uusiutuvan energian käyttö: Uusiutuvan energian käyttö on tärkeä keino vähentää rakennusten hiilijalanjälkeä. Aurinkopaneelit, tuulivoimalat ja maalämpöjärjestelmät ovat esimerkkejä uusiutuvan energian lähteistä, joita voidaan käyttää rakennuksen energiankulutuksen vähentämiseksi.
 3. Vähähiiliset materiaalit: Vähähiiliset ja ympäristöystävälliset rakennusmateriaalit ovat tärkeä osa kestävää rakentamista. Esimerkkejä näistä ovat puu, kierrätysmateriaalit ja luonnonkivi. Näiden materiaalien käyttö vähentää rakennusprosessin hiilijalanjälkeä.
 4. Vesihuollon suunnittelu: Vesihuollon suunnittelu on tärkeä osa kestävää kehitystä. Sadeveden talteenotto, veden säästäminen ja jäteveden kierrätys ovat esimerkkejä keinoista, joilla voidaan vähentää rakennusten vaikutuksia vesistöihin ja ympäristöön.
 5. Kestävän kehityksen sosiaaliset näkökohdat: Kestävän kehityksen rakentaminen ottaa huomioon myös sosiaaliset näkökohdat, kuten esteettömyyden, terveellisyyden ja hyvinvoinnin. Rakennukset on suunniteltava niin, että ne edistävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.

Kestävän kehityksen rakentaminen edistää kestävää kehitystä ja auttaa vähentämään ympäristön kuormitusta. Se myös auttaa vähentämään rakennusten käytön ja ylläpidon kustannuksia, mikä on

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.