Ihmiset viettävät noin 90 prosenttia ajastaan sisätiloissa, kotona, koulussa, työpaikalla ja julkisissa tiloissa.* Tästä syystä sisäilman laatu on erittäin tärkeää ihmisten terveyden kannalta. Tikkurila on liittynyt mukaan sisäilman laatua kehittävään Indoor Air Quality Ecosystem (IAQe) -hankkeeseen.

Vuonna 2018 käynnistetyn ja Business Finlandin rahoittaman IAQe-hankkeen tavoitteena on kehittää sisäilman laatua parantavia uusia ratkaisuja, yhdistää suomalaista osaamista ja viedä näitä kansainvälisille markkinoille. Toiminnan tarkoituksena on objektiivinen yhteistyö terveen sisäilman ympärillä sisäilman laadun parantamiseksi ja uusien ratkaisujen luomiseksi yhteisprojektien ja pilottihankkeiden muodossa. Hanke yhdistää tutkimuslaitokset, suomalaiset yritykset ja muut organisaatiot; Tikkurilan lisäksi ekosysteemiin kuuluu reilut 20 kumppania. Yhteistyö perustuu organisaatioiden itsensä vetämään toimintaan, jonka tukena käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita.

”IAQe yhdistää useiden organisaatioiden osaamiset ja tarpeet, jotta voimme yhdessä tehdä vaikuttavia tekoja terveen sisäilman saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Yhteisprojektit ja -tarjooma mahdollistavat uudenlaisten palveluiden kehittämisen sekä esimerkiksi liiketoiminnan viemisen alueelle, johon ei yksin pääsisi. Olemme todella iloisia, että Tikkurila lähti mukaan varmistamaan pintakäsittelyratkaisujen osalta puhtaamman sisäilman”, sanoo hankkeesta vastaava johtaja Jari Erkkilä.

Parempi sisäilma pintaratkaisuilla

Yksi Tikkurilan kestävän kehityksen asiakaslupauksista on, että Tikkurila parantaa ja turvaa ilmanlaatua tuotteillaan ja ammattimaisilla palveluillaan. Tikkurilalle ympäristöystävällisyys maaleja valmistavana yrityksenä tarkoittaa muun muassa mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavien tuotteiden kehitystä sekä niiden käytön edistämistä.

”Korkealaatuisten, vähäpäästöisten ja ekomerkittyjen tuotteidemme ansiosta sisäilman laatu säilyy parempana ja terveysriskit pienempänä. Uskomme vahvasti, että IAQe-hankkeen ja -yhteistyökumppaneiden avulla edistämme korkealaatuisten pintakäsittelytuotteiden käyttöä ja kokonaisvaltaisten palveluiden kehittämistä sekä tätä kautta mahdollistamme puhtaamman sisäilman”, kuvaa Joonas Auvinen, Tikkurilan ammattilaisliiketoiminnasta ja -valikoimasta vastaava johtaja.

*Lähde: Indoor Air Quality Ecosystem

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.