Lokakuussa vanhoja asuntoja* myytiin Suomessa maanlaajuisesti 3,4 % vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kumulatiivisesti kauppamäärissä ollaan edellä viime vuotta 12,9 %.

Vilkas asuntokauppavuosi on normalisoitumassa. Alkuvuoden huimista kauppamääristä ollaan palaamassa aikaisempien vuosien tasolle. Kumulatiivisesti kauppamäärissä ollaan lokakuun jälkeen edellä edellistä vuotta 12,9 %.

”Asuntokauppaa ovat vauhdittaneet poikkeusajan ja etätöiden myötä muuttuneet tilatarpeet sekä tietynlainen arvomaailman muutos. Koti ei ole pelkkä asunto vaan nyt puntarissa ovat myös sen muunneltavuus, toiminnallisuudet ja soveltuvuus omiin ja perheen tarpeisiin. Tämä näkyy varsin hyvin kysynnän siirtymisestä suurempiin asuntoihin (+ 1 h) sekä rivi- ja omakotitaloihin, jotka tarjoavat paremmat mahdollisuudet tarpeiden toteuttamiseen. Kysynnän kasvu näkyy myös omakotitalojen myyntiajoissa, jotka ovat laskeneet koko maan osalta tasaisesti, keskimäärin 18,1 % vuoden takaisesta”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius sanoo.

Kiinteistönvälitysalan keskusliiton ylläpitämän Hintaseurantapalvelun mukaan lokakuussa Suomessa myytiin vanhoja asuntoja* maanlaajuisesti 3,4 % vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Pääkaupunkiseudulla asuntokauppamäärät laskivat lokakuussa 4,5 % edellisvuoteen verrattuna. Kumulatiiviesti alkuvuodesta asuntokauppamäärät pääkaupunkiseudulla ovat 12,2 % korkeammat kuin v. 2020. Muualla Suomessa tehtiin syyskuussa kauppoja 3 % vähemmän kuin vuosi sitten ja kumulatiivisesti alkuvuodesta 13,8 % enemmän verrattuna v. 2020.

Helsingissä tehtiin lokakuussa kauppoja 0,3 % vähemmän kuin vuosi sitten. Espoossa kauppamäärät laskivat edellisvuoden lokakuuhun verrattuna 17,8 %. Vantaalla kauppamäärät pysyivät samalla tasolla (296 kpl) viime vuoteen verrattuna. Tampereella asuntoja myytiin lokakuussa 1,7 % vähemmän kuin vuosi sitten, Turussa (-15,8 %), Oulussa (-12,9 %), Jyväskylässä (-11,9 %), Kouvolassa (-12,6 %) ja Porissa (-5,3 %). Myös Mikkelissä kauppamäärät laskivat 29,9 % edellisvuoden lokakuuhun verrattuna, jolloin Mikkelissä myytiin poikkeuksellisen paljon osakehuoneistoja. Kasvua kauppamäärissä oli lokakuussa Lahdessa 6,4 %, Kuopiossa (+5,8 %), Joensuussa (+33,3 %) sekä Porvoossa, jossa kauppamäärät nousivat lokakuussa 6 % viime vuodesta.

Kauppamäärissä ollaan kumulatiivisesti edellä viime vuotta

Helsingissä vanhojen asuntojen kauppoja tehtiin tammi–lokakuussa 10 % enemmän kuin vuosi sitten. Espoossa kauppamäärät nousivat edellisvuoteen verrattuna 10,3 % ja Vantaalla 12,9 %.

Tampereella vanhoja asuntoja myytiin tammi–lokakuussa 12,1 % enemmän kuin vuosi sitten. Turussa kasvua oli 5,1 %, Lahdessa 24,1 %, Oulussa 9,3 %, Kuopiossa 18,6 %, Jyväskylässä 14,5 % ja Joensuussa 20,6 %.

Porvoossa kauppamäärät nousivat tammi–lokakuussa 13,2 % edellisvuoteen verrattuna, Kouvolassa 8,5 %, Porissa 6,3 %, Mikkelissä 27,3 %. Lappeenrannassa vanhojen asuntojen kauppamäärissä oli kasvua 26,6 % ja Imatralla 23,4 %.

Vuodessa vanhojen kerrostalokaksioiden hinnat nousivat eniten Oulussa ja laskivat Porissa

Lokakuussa kaksioiden neliöhinnat nousivat Helsingissä 3,5 % (+197 €), Espoossa 5,6 % (+232 €), Vantaalla 8,7 % (263 €), Tampereella 4,9 % (+153 €) sekä Turussa 8,8 % (+243 €), Jyväskylässä 8,1 % (+172 €), Lahdessa 6,9 % (+119 €) ja Oulussa 9,2 % (+202 €), jossa hinnat nousivat vuodessa eniten. Kuopiossa kaksioiden neliöhinnat pysyivät viime vuoden tasolla, ollen 2354 €/m2.

Neliöhinnat laskivat lokakuussa vuoden takaisesta Kouvolassa hieman 2,4 % (-30 €) ja Porissa 7,8 % (-118 €), jossa hinnat laskivat vuodessa eniten. Koko maan osalta vanhojen kerrostalokaksioiden hinnat nousivat vuoden takaisesta 0,4 % (+11 €).

Kuluttajien luottamus laski, mutta säilyi vahvalla tasolla lokakuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 2,7, kun se syyskuussa oli 6,0 ja elokuussa 4,0. Viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon -6,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7.

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöistä sekä odotus että nykytilan arvio kuluttajan omasta taloudesta olivat lokakuussa hyvin valoisat. Odotus myös Suomen taloudesta oli optimistinen.

Syyskuuhun verrattuna odotus omasta taloudesta vuoden kuluttua pysyi lokakuussa suunnilleen ennallaan. Muut kolme osatekijää heikkenivät selvästi. Viime vuoden lokakuuhun nähden osatekijät olivat nyt merkittävästi vahvemmalla tasolla, paitsi kestotavaroiden ostoaikeet, joita ilmeni lokakuussa saman verran kuin vuosi sitten.

Kuten jo edeltävinä kuukausina, oman rahatilanteensa kuluttajat laskivat olevan erinomainen lokakuussa. Ajankohtaa pidettiin erittäin otollisena säästämiselle, suotuisana myös lainanotolle ja kohtuullisena kestotavaroiden ostamiselle.

Lokakuussa kuluttajilla oli asunnon ostoaikeita edelleen hyvin runsaasti. Viime kuukausien tapaan kiinnostusta myös lainanottoon esiintyi lokakuussa huomattavan yleisesti. (Lähde: Tilastokeskus)

Kotitaloudet nostivat syyskuussa 2021 uusia asuntolainoja 2,0 miljardin euron edestä

Suomalaiset kotitaloudet nostivat syyskuussa 2021 uusia asuntolainoja 2,0 mrd. euron edestä, mikä on 6,0 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,72 %.

Euromääräisten asuntolainojen kanta oli syyskuun 2021 lopussa 106,0 mrd. euroa ja asunto-lainakannan vuosikasvu 4,3 %. Näistä keskikorko oli 0,79 %. (Lähde: Suomen Pankki)

Etätyö ja koti

Enemmistö suomalaisista kannattaa koronapandemian vuoksi yleistyneen etätyöskentelyn jatkamista etätyösuosituksen päätyttyäkin. Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) kyselyssä vajaa viidennes vastaajista kannatti lähitöihin palaamista, kun taas 65 prosenttia vastusti ajatusta. Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi lokakuun puolivälissä.. Oletko sinä ollut etätöissä, vai onko sinua kiinnostanut enemmänkin mitä tulee suoratoiston kanavilta?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.