Vuoden 2021 rakennuttajaksi on valittu pääkaupunkiseudun opiskelijoiden asumista ja asuinympäristöjä kehittävä Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas. Hoas on aktiivinen rakennuttamisen edelläkävijä, joka on rohkeasti tarttunut erityisesti perusparannusten laadun, tuottavuuden ja vastuullisuuden parantamiseen sekä haasteellisiin käyttötarkoitusmuutoshankkeisiin. Oppeja saaduista kokemuksista Hoas on jakanut laajasti rakentamisalan kanssa.

Vuoden rakennuttaja on alallaan ensimmäisenä kehittänyt uudenlaisen korjausrakentamisen konseptin, jota he menestyneesti toteuttavat kohteissaan. Allianssimalliin perustuva konsepti mahdollistaa Hoasille sarjatuotannon, tuo kustannussäästöjä sekä pitää hankkeet aikataulussa. Asukkailta kiitosta tulee erityisesti virheettömästi työnjäljestä. Hoas tekee perusparannuksen vuosittain noin 500 asunnolle.

Hoas hyödyntää perusparannuksesta saatuja oppeja myös asunnoissa tehtävissä korjauksissa. Tämän lopputuloksena asukas saa kahden päivän joustolla yleisilmeeltään aiempaa modernimman asunnon. Rakennuttamisen elinkaariajattelua ja laadun ylläpitämistä tukee lisäksi Talkkari-malli, jossa Hoasin kumppanit vastaavat ainoastaan heidän hoidossaan olevista Hoas-kiinteistöistä.

Viime vuosina vuoden rakennuttaja on panostanut erityisesti projektien asukasviestinnän parantamiseen ja käyttää monipuolisesti digitaalisen tiedonhallinnan välineitä projektien sujuvoittamiseksi.

Vastuullisuus näkyy Hoasin toiminnassa laajasti. He panostavat niin uusiutuvan energian hankintaan kuin energian säästöön perusparannuskorjauksissa ja uudisrakentamisessa. Aurinko ja maalämpö sekä kehittynyt talotekniikka ovat olennainen osa kohteiden kehittämistä. Puurakentamista hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan uudisrakentamisen vaihtoehtona, mistä esimerkkinä keväällä 2021 Espoon Tapiolaan valmistunut maailman korkein tilaelementeistä valmistettu puukerrostalo.

Hoasin rohkeudesta tarttua uudenlaisiin haasteisiin kertovat monipuoliset hankkeet, kuten rakennusten käyttötarkoituksenmuutokset toimistotalosta opiskelija-asunnoiksi ja soluasuntojen muutokset perheasunnoiksi. Hoas on myös taitavasti hyödyntänyt arkkitehtuurikilpailuja kohteissaan.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.