TIINA VIKBERG TEKSTI SAANA JAAKKOLA

HELA Vuotovahti on markkinoiden ensimmäinen järjestelmä, joka palvelee kotitalouksien lisäksi myös yrityksiä ja julkisia rakennuksia minimoiden vahingot putkirikon tai piilovuodon yllättäessä.

Noormarkkulainen perheyritys Heikki Laiho Oy on valmistanut vesijohtovarusteita sekä teollisuuden komponentteja jo 50 vuoden

ajan. Tuotekehityksen taustalla itää selkeä päämäärä: tavoitteena on luoda pohjoismaisia olosuhteita kestäviä, korkealaatuisia tuotteita, jotka ratkaise- vat päivittäisiä ongelmia niin teollisuus-, liike- kuin asuinrakennusten putkistoissa. HELA-tuotemerkkiä edustavat vesijohtovarusteet kuuluvatkin alansa parhaimmistoon.

Todelliseen tarpeeseen Heikki Laiho Oy kehitti myös uuden HELA Vuotovahdin. Laitteen, joka on suunni- teltu estämään vesivahingot havaitsemalla putkiston piilovuodot, vuotavat letkut, liitokset ja hanat. Raken- teisiin pääsevä vesi aiheuttaa homevaurioita, jotka tuovat mukanaan terveyshaittoja mittavista korjaus- kustannuksista puhumattakaan. Rikkoutuvan putken aiheuttamat tulva-aallot voi nyt unohtaa – HELA Vuotovahti ei vain hälytä ongelman löytyessä vaan katkaisee rakennuksesta käyttöveden kokonaan.

Kotiin, konttoriin, kouluun tai kesämökille

HELA Vuotovahdin eri sovellukset palvelevat oma- kotitaloasujia, taloyhtiöitä, sairaaloita, palvelukoteja, kouluja, päiväkoteja, toimisto- ja liikerakennuksia sekä teollisuuden rakennuksia, talvet tyhjillään ole- via kesämökkejä unohtamatta. Vuotovahdin avulla veden voi katkaista kotoa lomamatkan ajaksi. Kou- lun tai päiväkodin veden voi pistää poikki yöksi, kun

rakennus on tyhjillään. Älykkäät ratkaisut mahdollis- tavat myös laitteen etäkäytön ja ajastuksen.

Heikki Laiho Oy:n toista sukupolvea edustava joh- taja Matti Laiho tarkentaa Vuotovahdin toiminta- periaatteita. – Sulkuventtiilein varustettu vesiyksikkö asennetaan suoraan vesijohtoon. Vesianturit asen- netaan potentiaalisiin vuotokohtiin tai paikkoihin, joihin vesi herkästi kerääntyy. Antureista tieto lähtee langattomasti keskusyksikköön, joka antaa hälytyk- sen ja sulkee venttiilin. Anturit tarkkailevat kosteu- den lisäksi ympäristön lämpötilaa ja hälyttävät sen laskiessa alle +5 asteen. Näin vältytään putkien jää- tymiseltä ja sen aiheuttamilta vahingoilta, Laiho ker- too. – On äärimmäisen tärkeää, ettei järjestelmä vain anna hälytystä, vaan katkaisee myös vedentulon. Puhelimeen tuleva hälytys ei lohduta, jos omistaja makoilee etelän aurinkorannoilla kodin täyttyessä vedestä. Ainoa tapa estää todellisten vahinkojen syntyminen on automaattinen vedenkatkaisu.

Toimintavarma turva ilman jatkuvaa huoltoa

Tärkeitä ominaisuuksia ovat Laihon mukaan myös järjestelmän helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus.

– Halusimme luoda tuotteen, joka ei vaadi jatkuvaa huoltoa, kalibrointia ja tarkistusta eikä vaikeita käyt- töohjeita. Kun putkimies on käynyt asentamassa laitteen, se toimii takuuvarmasti kymmeniä vuosia. Järjestelmä testaa automaattisesti itsensä aina, kun vesiyksikkö on ollut käyttämättä 72 tunnin ajan.

Järjestelmän asennus ei juuri muuta vaadi kuin putkimiehen ja virtapistokkeen. Laiho korostaa määräyksiin vedoten, ettei järjestelmää saa missään nimessä asentaa omin neuvoin. Vuotovahti voidaan asentaa sekä uudisrakennuksiin että saneeraustöi- den yhteydessä.

Kolmasosa vesivahingoista alkaa keittiöstä

Suomalaisissa kodeissa sattuu yli 40 000 vesiva- hinkoa vuosittain. Keittiö sekä astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen letkut ja liitokset ovat suurimpia riskialueita, ja erityisesti kerrostaloissa yhden asun- non vesivahinko vaikuttaa herkästi myös naapureihin.

Julkisissa rakennuksissa, toimisto- ja liikerakennuk- sissa sekä tuotanto- ja teollisuuslaitoksissa, jotka ovat täynnä tekniikkaa, vesivahingosta koituvat kustannuk- set hipovat pilviä. Vesipisteitä on paljon, mutta niiden valvonta ja tarkastus on harvoin nimetty kenenkään vastuulle. HELA Vuotovahti on ensimmäinen järjes- telmä, joka palvelee myös yritysten ja julkisten raken- nusten tarpeita. Laiho muistuttaa, ettei Vuotovahti– tai mikään olemassa oleva järjestelmä – voi estää puhki kuluneen putken rikkoutumista, mutta järjes- telmän asentaminen on pieni vaiva ja kustannus ver- raten tilanteeseen, jossa käyttövesiputki pamahtaa rakennuksen  ollessa tyhjillään.

www.vuotovahti.fi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.