YIT on aloittanut tänä kesänä sorateiden kunnostamisen uudella stabilointijyrsimellä. Jyrsimen avulla YIT voi hyödyntää sorateiden kunnostamisessa soratie REMIX-menetelmää.

Soratie REMIX on ELY-keskusten hyväksymä sorateiden työmenetelmä. Menetelmässä sorastus hoidetaan murskaamalla tiessä olevaa kiviainesta sekä hyödyntämällä tieluiskassa olevaa mursketta. Tämä pienentää kuluja ja rasittaa vähemmän ympäristöä, kun kiviainesta ei tarvitse murskata ja kuljettaa paikalle. Kuljetusten väheneminen taas pienentää hiilidioksidipäästöjä.

YIT:n käyttämä monitoimijyrsin murskaa tierakenteessa olevat kivet jopa 25 cm syvyydeltä ja sekoittaa materiaalista tasalaatuista mursketta tienpintaan. Laitteella tehdään myös sekoitejyrsintää, ja sitä voidaan käyttää teiden rakenteiden parantamiseen. Jyrsimellä voidaan murskata vanhaa asfalttia ja hyödyntää murskattu materiaali joko pohjarakenteissa tai jättää se pintaan.

Suomessa on valtion sorateitä yhteensä 27 000 kilometriä, 35 % koko maantieverkostosta. Sivukaltevuudeltaan oikean muotoinen ja hyvin hoidettu soratie kestää kulutusta ja on hyvä vaihtoehto vähäliikenteiselle tielle. Soratie REMIX soveltuu teille, joissa on murskattavaa kiviainesta. Tällä menetelmällä kunnostettu tie on helppohoitoinen. Huoltoväli pitenee, mikä vähentää tien kunnossapitokustannuksia.

Lähde: YIT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.