Sp-Kodille vuoden 2018 ensimmäinen neljännes on ollut merkittävän kasvun aikaa. Sen käytettyjen asuntojen kauppamäärät ovat kasvaneet peräti 21 % vuoden takaisesta. Maaliskuussa yhtiö teki kaikkien aikojen ennätyksensä, kun kauppoja tehtiin yli 300 kappaletta. Yhtiöllä on tällä hetkellä myös asuntoja myynnissä ennätysmäärä.

– Kiinteistönvälitysalan keskusliiton tuoreen asuntomarkkinatiedotteen mukaan asuntokauppa olisi hidastumassa ja kauppamäärät Suomessa laskeneet selvästi vuoden 2017 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna, toteaa Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen. – Meillä kauppa käy hyvin. Kohteiden määrä on kasvanut, ja myyntiaikojen pidentyminen näkyy korkeintaan kaikkein pienimmissä asunnoissa. Alueellisia eroja toki on, ja polarisaatio on niitä entisestään vahvistanut.

– Asuntosijoittajien varovaisuus näyttäisi lisääntyneen, mikä voi heijastua pienten asuntojen kauppamääriin. Myös vuodentakainen vertailujakso oli erittäin vahva. Nämä tekijät voivat selittää asuntomarkkinoiden jäähtymistä alkuvuonna, sanoo Säästöpankkiliiton pääekonomisti Timo Vesala. – Pysyvästä laskevasta trendistä on kuitenkin vielä liian aikaista puhua.

Lainakaton kiristyminen vauhdittanee kevään ja alkukesän asuntokauppaa

– Pitkälle meneviä johtopäätöksiä asuntokaupan hidastumisesta ei kannata tehdä muutaman kuukauden perusteella, korostaa Timo Vesala. – Tavallisen asunnonvaihtajan näkökulmasta talouden tilanne ja perusolosuhteet näyttävät edelleen hyviltä. Kuluttajien luottamus on lähes ennätyskorkealla tasolla. Työn tarjonta on parantunut, työllisten määrä jatkaa kasvuaan ja kokonaistulot kasvavat vauhdikkaammin kuin vuosiin.

– Toistaiseksi pitäydymme näkemyksessä, että kyse on valtakunnallisella tasolla pienestä hengähdystauosta, jonka jälkeen asuntokaupan volyymi lähtee taas kasvuun tai vähintäänkin pysyy viime vuoden hyvällä tasolla, sanoo Vesala. – Toki alkuvuoden kauppamäärän lasku on ollut sen verran merkittävä, että tahdin pitäisi tulevina kuukausina piristyä selvästi tai muuten joudumme muuttamaan näkemystämme asuntomarkkinoiden kehityksestä.

– Lainakaton kiristyminen 1.7. lähtien todennäköisesti vauhdittaa kevään ja alkukesän asuntokauppaa, uskoo Jukka Rantanen. – Positiivisen kehityksen puolesta puhuu sekin, että suhdanteiden epävarmuuden lisäännyttyä Euroopassa voidaan olla aika luottavaisin mielin matalien korkojen ajan jatkumisesta pitkälle tulevaisuuteen. Ainakin vielä seuraavat pari vuotta pitäisi meillä Suomessa olla hyvän suhdannekehityksen aikaa.

Kotitalouksien varovaisuuteen on monia syitä

– Asuntolainojen lyhennysvapailla vuosina 2015–2016 saattoi olla varsin iso merkitys taantuman päättymiselle. Ne voivat edelleen epäsuorasti vaikuttaa asuntomarkkinoiden tämänhetkiseenkin tilanteeseen, toteaa Timo Vesala.

– Lyhennysvapaat mahdollistivat osaltaan yksityisen kulutuksen kasvun heikossa suhdannetilanteessa, Vesala muistuttaa. – Lyhennysvapaiden päätyttyäkin kulutusmenot jatkoivat vahvaa kasvua, mutta niiden rahoittamiseksi nostettiin entistä enemmän myös kulutusluottoja. Kotitalouksien velkataakka on viime vuosina kasvanut selvästi, mikä voi nyt näkyä varovaisuutena isoista investoinneista päätettäessä.

– Tasapainottumista kuitenkin tapahtuu jo. Ensimmäisen kerran tällä vuosikymmenellä kokonaispalkkasumma kasvaa kotitalouksien kulutusmenoja ripeämmin, sanoo Timo Vesala. – Sp-Kodin osalta tilanne näyttää yhä valoisalta, ja me uskomme asuntokaupan alkuvuoden pienen notkahduksen olevan väliaikaista, jatkaa Jukka Rantanen.

– Ehkä hiihtolomilla ja pääsiäispyhilläkin on oma vaikutuksensa maaliskuun kokonaiskauppamäärien yllättävälle laskulle, muistuttaa Rantanen lopuksi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.