Eduskunta on päättänyt myöntää 400 000 euroa Vallisaaren kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden hoitoon vuodelle 2022. Näillä varoilla pystytään ylläpitämään ja vaalimaan saaren arkeologisesti merkittäviä kohteita.

Eduskunta on päättänyt myöntää 400 000 euroa Vallisaaren kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden hoitoon vuodelle 2022. Näillä varoilla pystytään ylläpitämään ja vaalimaan saaren arkeologisesti merkittäviä kohteita.

Vuonna 2021 Vallisaaressa järjestettiin ensimmäistä kertaa taidetapahtuma Helsinki Biennaali, joka on tuonut saarelle entistä enemmän myös vierailijoita. Myös siksi saaren historiallisten rakennusten kunnostaminen on tärkeä hanke.

– On tärkeää, että pidämme huolta saaren historiallisesta perinnöstä. Siksi olen erittäin iloinen tästä eduskunnan päätöksestä, iloitsee helsinkiläinen kansanedustaja, Eveliina Heinäluoma.

Ennen kuin Vallisaari avattiin virkistyskäyttöön vuonna 2016, sinne pääsi vain harva. Vallisaari on osa satojen vuosien sotahistoriaa, saaressa muun muassa huollettiin aseita ja säilytettiin räjähteitä. Venäjän armeija rakensi Helsingin meripuolustuksen keskipisteessä toiminutta Vallisaarta linnoituksen kukoistuskaudella 1800-luvulla.

Vuonna 2016 hyväksytty laki Metsähallituksesta laajensi julkisten hallintotehtävien tehtäväkenttää Suomen kulttuuriomaisuuden vaalimiseen. Ympäristöministeriön tavoitteena on jo useana vuonna ollut sen hallinnassa olevan kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden ylläpito ja hoito kiinteistöjen suojelu- ja käyttöarvojen mukaan. Tämä on hyvä suunta.

– Jatkossa on myös muistettava alueen rakennusten korjausvelka. Vallisaari on metsähallituksen luontopalvelujen vuoden 2018 selvityksen mukaan suurin yksittäinen kulttuurihistoriallisten arvokohteiden korjausvelan kohde. Meidän tulee pitää historiallisesti arvokkaista kohteistamme huolta myös suuremmalla kädellä, päättää Heinäluoma.

Lähde: STT Info
Kuva: Jukka-Pekka Flander

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.