Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi elinkaarihankkeena toteutettavan Puotilan ala-asteen uudisrakennuksen suunnitelman. Lisäksi valtuusto hyväksyi Taivallahden peruskoulun perusparannushankkeen sekä Oulunkylän ala-asteen laajennuksen ja uuden päiväkodin hankesuunnitelman.

Puotilan ala-aste on Helsingin ensimmäisiä elinkaarimallilla toteutettavia rakennushankkeita. Rakennus tulee kaupungin omistukseen, mutta hankkeen toteuttaja vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta sekä 20 vuoden ylläpitopalvelusta. Kaupunki vastaa rahoituksesta ja maksaa palveluntuottajalle palvelumaksua. Rakennukselle määritetään tarkka kunto, jossa se palvelujakson jälkeen luovutetaan kaupungille. Kaupunki voi tällä järjestelyllä siirtää riskejä palveluntuottajan vastuulle. Elinkaarimallin hyödyt perustuvatkin suurilta osin riskienhallinnan tehokkuuteen sekä tarkoituksenmukaiseen vastuiden siirtoon.

Nykyinen koulurakennus on valmistunut vuonna 1967, eivätkä sen tilat enää riitä kasvavalle oppilasmäärälle. Myöskään rakennuksen perusparantamista ei nähty kokonaistaloudellisesti kannattavaksi. 

Uudisrakennuksen rakentamiskustannusten enimmäishinta on noin 24 miljoonaa euroa. Ala-aste tarjoaa tilat 530 oppilaalle ja 70 esiopetusryhmäläiselle ja se on tarkoitus avata elokuussa 2022. 

Taivallahden peruskouluun laaja tekninen perusparannus

Töölössä sijaitsevan Taivallahden peruskoulun koulurakennuksiin on suunnitteilla laaja tekninen ja toiminnallinen perusparannus. Hankkeessa ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset järjestelmät, parannetaan energiatehokkuutta sekä korjataan vaurioituneet julkisivut, ikkunat ja vesikatto. Myös piha-aluetta kunnostetaan.

Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 33 miljoonaa euroa. Rakentaminen aloitetaan elokuussa 2022 ja perusparannus valmistuu syksyllä 2024. Perusparannuksen jälkeen koulussa on myös varhaiskasvatuksen esiopetusryhmät. Tilojen mukainen mitoitettu oppilasmäärä on noin 780 oppilaspaikkaa sekä 42 esiopetuksen tilapaikkaa.

Oulunkylän ala-aste ja päiväkoti saman katon alle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Oulunkylän ala-asteen ja uuden päiväkodin laajennuksen ja muutoksen.

Oulunkylän ala-aste toimii tällä hetkellä kahdessa toimipisteessä, pääkoululla Teinintiellä ja Veräjänlaakson sivukoululla Otto Brandtin tiellä. Pääkoululle on suunniteltu laajennus- ja muutoshanke, jossa nykyinen ala-aste ja uusi päiväkoti saadaan samaan rakennukseen. Samalla voidaan luopua erillisistä lisätiloista, kun nykyistä koulurakennusta laajennetaan ja olemassa oleviin tiloihin tehdään tarvittavat tekniset ja tilamuutokset.

Ala-asteikäisten suomenkielisten lasten määrän arvioidaan kasvavan Oulunkylän oppilaaksiottoalueella noin 140 lapsella vuosina 2020–2034. Myös varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa.

Ala-asteen ja uuden päiväkodin laajennuksen rakentamiskustannusten enimmäishinta on noin 23 miljoonaa euroa.

Lähde: STT Info


Muita mielenkiintoisia aiheita muualta luettavaksi

Koe kaupunki uudella tavalla – vuokraa sähköpotkulauta

Sähköpotkulauta vuokraus on nopeasti kasvava trendi kaupungeissa ympäri maailman. Se tarjoaa helpon ja ympäristöystävällisen tavan liikkua kaupungissa, ilman tarvetta omistaa omaa ajoneuvoa. Sähköpotkulaudat ovat myös erittäin käteviä lyhyiden matkojen tekemiseen ja niitä voi helposti vuokrata monilta eri yrityksiltä. Vuokraamalla sähköpotkulaudan voit kokea kaupungin uudella tavalla, välttää ruuhkia ja nauttia liikkumisesta vaivattomasti.

Maamme laulu – kansallishymni joka yhdistää suomalaisia

Maamme laulu on Suomen kansallislaulu ja yksi maamme merkittävimmistä kulttuuriperinnöistä. Sen sanoitukset ovat syvällisiä ja kauniita, ja ne kertovat Suomen luonnosta ja historiasta. Maamme laulu yhdistää suomalaisia eri puolilta maata ja on tärkeä symboli kansallisen yhtenäisyyden kannalta. Sitä lauletaan juhlapäivinä, koulujen tilaisuuksissa ja monissa muissa tilanteissa, joissa halutaan juhlistaa suomalaisuutta. Maamme laulu on osa Suomen historiaa ja kulttuuria, ja se jatkaa elämäänsä tärkeänä osana suomalaista identiteettiä.

Pikku Finlandia

Pikku Finlandia edustaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaista rakentamista, sillä se on rakennettu siirrettävistä ja uudelleen käytettävistä puumoduuleista. ”Puu on vastuullinen rakennusmateriaali se sitoo hiiltä koko rakennuksen elinkaaren ajan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.