Helsingin kaupunki käynnistää kilpailun löytääkseen kumppanin Kätilöopiston sairaalan kehittämiseen. Suunnittelukilpailun tavoitteena on löytää Kätilöopiston korttelille korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu, jossa sairaalarakennus korjataan uuteen käyttöön. Kilpailu on kaksivaiheinen laatu- ja konseptikilpailu. Kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailuohjelman hyväksymisestä kokouksessaan 31. toukokuuta 2022.

Kilpailun tavoitteena on rakennuskokonaisuuden pääasiallinen säilyttäminen, mutta kilpailualueelle on mahdollista osoittaa asumista tai asumisen eri muotoja, liiketilaa, majoitus- tai muuta toimintaa sekä tarvittavat piha-, pysäköinti- ja liikenneratkaisut.

Kilpailuun osallistuvilta ryhmiltä edellytetään osaamista vaativaan korjausrakentamiseen

Kätilöopiston ja sairaalan toiminta rakennuksessa on loppunut. Entisen sairaalan tiloille etsitään arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen suunnitelma, joka ottaa huomioon rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon.

Kätilöopiston sairaalarakennus on maamerkki ja sillä on myös suuri historiallinen sekä symbolinen arvo noin puolen miljoonan helsinkiläisen syntymäpaikkana. Rakennuksen ja sen arvojen säilymisen turvaamiseksi se tullaan pääosin suojelemaan asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Kätilöopiston rakennuskokonaisuuden säilytettävät osat vaativat erittäin laajamittaista korjaamista. Osan rakennuskokonaisuudesta voi myös esittää korvattavaksi uudisrakennuksilla.

Kilpailun aikataulu 

Kilpailulla pyritään tukemaan ja aktivoimaan Kumpulan kehitystä elävänä ja monipuolisena kaupunginosana sekä lisäämään alueen asuntokantaa.

Tarkoituksena on, että alue varataan kilpailun voittajalle noin kahdeksi vuodeksi hankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailun voittajasta ja tonttien varaamisesta jatkosuunnittelua varten syksyllä 2023. 

Alueelle laadittava asemakaavamuutos käynnistetään kilpailun aikana kumppanuuskaavoituksena. Kaavan sisältö laaditaan kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Tavoitteena on, että asemakaavaehdotus voidaan tuoda kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn vuoden 2024 aikana.  

Kilpailuun liittyvät lähtökohdat, reunaehdot sekä toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet ilmenevät kilpailuohjelmasta sekä sen liitteistä. Aikataulut ovat arvioita ja ne vahvistetaan lopullisessa kilpailuohjelmassa.

Lähde: STT / Helsingin kaupunki
Kuva: Julius Jansson

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.