Oulunkylän keskustaan suunnitellaan 1 300 uudelle asukkaalle asuntoja, nykyistä enemmän liiketilaa sekä uusi perhe- ja hyvinvointikeskus. Kirjastolle, nuorisotilalle ja työväenopistolle suunnitellaan uudet tilat. Kortteleista valmistellaan parhaillaan kehittämisvarausta. Suunnitelmista voi keskustella verkkotilaisuudessa 24. toukokuuta ja lisäksi suunnittelijoiden kanssa voi tulla juttelemaan kävelyn merkeissä 31. toukokuuta.

Oulunkylän keskustaan suunnitellaan kaupunkimaiset asunto-, liike- ja palvelukorttelit kaupunginosan ytimeksi. Oulunkylän keskustan kehittäminen liittyy kaupungin kasvuun ja sen myötä asuntojen ja palvelujen tarpeeseen erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Oulunkylän sijainti pääradan ja Raide-Jokeri-pikaratikan risteyksessä on ihanteellinen. Suunnitelmissa on asuntoja noin 1 300 uudelle asukkaalle, nykyistä enemmän liiketilaa katutasossa (mm. kaksi päivittäistavarakauppaa) sekä uusi perhe- ja hyvinvointikeskus junaradan varteen. Kirjastolle, nuorisotilalle ja työväenopistolle suunnitellaan uudet tilat.

Suunnitelmat pohjautuvat siihen, että alueen nykyiset rakennukset puretaan ja Tapio Rautavaaran puiston alue muuttuu pääosin rakennetuksi. Vanhan aseman edustalle suunnitellaan nykyistä viihtyisämpi vehreä aukio, jonne Kulkurin uni –veistos siirtyisi Tapio Rautavaaran puistosta. Syksyllä 2021 esitettiin, että Mäkitorpan leikkipuiston viereen olisi tullut uutta rakentamista. Saadun asukaspalautteen perusteella Mäkitorpan leikkipuisto on nyt rajattu pois suunnittelualueesta.

Oulunkylän keskustassa tehdään parhaillaan kaupunkirakenteellisten ominaispiirteiden selvitystyötä. Työhön kuuluu maastokäynnit huhti-toukokuussa, joilla mm. valokuvataan ja havainnoidaan ympäristöä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja suunnitteluaineistoon voi tutustua 16.5.–6.6.2022 verkkosivuilla hel.fi/suunnitelmat.

Osallistu verkkotilaisuuteen 24.5. tai tule mukaan suunnittelijoiden kanssa kävelylle 31.5.

Oulunkylän keskustan suunnitelmia esitellään ja niistä voi keskustella tiistaina 24. toukokuuta verkkoasukastilaisuudessa kello 17–18.30.

Voit myös tulla suunnittelijoiden kanssa kävelylle Oulunkylän keskustaan tiistaina 31. toukokuuta kello 18–19.30. Kävelyn aikana voi kysyä ja keskustella suunnitelmista. Kävelyn lähtöpiste on vanhan aseman (osoite: Oulunkylän tori 1) edestä kello 18.00. Tervetuloa mukaan!

Suunnittelun eteneminen – valmisteilla kehittämisvaraus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen jälkeen tehdään kaavaehdotus, joka on tarkoitus viedä Kaupunkiympäristölautakuntaan vuonna 2023.

Parhaillaan valmistellaan kehittämisvarausta Oulunkylän keskustan kortteleista Kiinteistö Oy Oulunkylän kauppagalleria Oy:lle ja Kulmakivi Oy:lle. Tarkoitus on viedä kehittämisvaraus kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn kesäkuussa 2022. Kehittämisvarauksen aikana toimijat tutkivat kokonaisuutta sekä asuntorakentamisen että kaupallisten palveluiden sijoittumista kortteleihin sekä nykyisen Ogelin kauppakeskuksen kortteliin.

Tontit tullaan myöhemmässä vaiheessa varaamaan toteutettavaksi eri toimijoille. Varattava alue on kaupungin omistuksessa. Tarkoitus on, että Oulunkylän keskustan kaupalliset palvelut monipuolistuvat ja säilyvät rakentamisen ajan.

Lähteet: STT / Helsingin kaupunki
Kuva: Huttunen-Lipasti arkkitehdit

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.