Tilastokeskuksen arvion mukaan korjaustarve asuntojen talotekniikkajärjestelmissä kasvaa voimakkaasti vielä vuosikymmenen ajan. Vanhat vesi- ja viemäriputkistot tulevat käyttöikänsä päähän ja aiemmin saneeratut kohteet tulevat jo toiselle kierrokselle. Korjaustarvetta kasvattaa myös ongelmat uusissa putkistoissa, joissa valurautaosien huonon laadun ja asennustyövirheiden takia putkisto alkaa vuotamaan jo muutaman vuoden sisällä asennuksesta.

Putkistojen uusiminen ”perinteisellä menetelmällä” eli purkamalla vanhat putket pois ja asentamalla uudet, on varsin raskas ja kallis tapa toteuttaa linjasaneeraus. Asukkaat joutuvat tällöin evakkoon, koska tekniikkakuiluihin pääsy edellyttää käytännössä kylpyhuoneiden ja joskus myös keittiön purkamisen.

Putkien saneeraaminen moderneilla menetelmillä, kuten pinnoittamalla ja sukittamalla on todettu alkuaikojen haasteiden jälkeen erittäin luotettavaksi ja edulliseksi menetelmäksi. Suomi on edelläkävijämaa sukitukseen liittyvien tuotteiden ja menetelmien kehittelyssä, muut maat ottavat meistä oppia!

Sukittamalla toteutetuissa remonteissa ei juurikaan ilmene ongelmia jälkeenpäin. Tämän ovat huomanneet myös vakuutusyhtiöt, joista osa määrittelee sukittamalla saneeratun putkiston uutta vastaavaksi.

Putkistosaneerauksessa käytettävät tuotteet ja menetelmät ovat sertifioituja Eurofins Expert Services Oy :n toimesta (ent. VTT Expert Services). Tämä on yksi osa laadunvarmistusta. Toinen osa on viemärisaneerausta suorittavien asentajien ammattitaidon varmistaminen.

TTS – Työtehoseura on yhteistyössä Moment ry :n (Modernit viemärisaneerausmenetelmät) ja Eurofins Expert Services Oy :n kanssa kehittänyt viemärisaneeraajan pätevöitymiseen tähtäävän koulutuksen. Kolmepäiväisen koulutuksen aikana pääpaino on turvallisessa ja laadukkaassa työskentelyssä. Koulutus sisältää teoriaopintoja sekä käytännön harjoituksia todellisia kohteita vastaavissa viemärijärjestelmissä. Koulutuksen päätteeksi osallistujan osaaminen varmistetaan kirjallisella tentillä sekä näyttötyöllä, jonka osallistuja toteuttaa todellisessa saneerauskohteessa. Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan osallistuja voi hakea henkilösertifiointia Eurofins Expert Services Oy :lta.

Henkilösertifiointi tarkoittaa sitä, että sertifikaatin haltijan osaaminen on varmistettu luotettavilla menetelmillä. Sertifikaatin voimassaolon jatkuminen edellyttää, että sen haltija pitää ammattitaitoaan yllä; siis tekee viemärisaneeraustöitä ja raportoi niistä sertifioijalle sekä osallistuu säännöllisin väliajoin täydennys- ja päivityskoulutuksiin.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.