Helsingin Meilahdessa sijaitseva Puistosairaala, eli entinen Lastenklinikka, peruskorjataan ja uudistetaan nykyajan tarpeita vastaavaksi moderniksi sairaalakiinteistöksi. Projektinjohtourakoitsijana toimii Skanska, ja Are vastaa sairaalan saneerauksen sähköurakasta, joka pitää sisällään myös turvajärjestelmät. Mittava sähköurakka alkoi syksyllä 2019 ja sen on määrä valmistua toukokuussa 2021.

Mikä kohde?

Entinen Lastenklinikka, eli Meilahdessa sijaitseva Puistosairaala, saneerataan uusiin käyttötarkoituksiin. Kiinteistö peruskorjataan ja uusiin tiloihin muuttaa HUSin aikuiskirurgia mukaan lukien leikkaussaleja sekä polikliinisia ja päiväkirurgisia toimintoja.

Mitä erityistä?

Sairaala on erityinen ympäristö, sillä sairaalassa käytettävä tekniikka on sähköteknisesti poikkeuksellista. Hankkeesta tekee haastavan se, että kiinteistöön jää osittain vanhaa tekniikkaa, mutta rakennetaan myös paljon uutta. Uuden ja vanhan tekniikan rajapinnat ovat haasteellisia sähkötekniikan osalta, sillä lopputuloksen on toimittava saumattomasti eikä turhiin käyttökatkoksiin ole sairaalaympäristössä varaa. Turvallisuuden näkökulmasta myös sairaalan turvallisuusjärjestelmät ovat parempia tavallisiin toimitiloihin verrattuna.

Arelaisten rooli

Are vastaa hankkeen sähkötöistä, eli Arelle kuuluvat kaikki sähköön liittyvät työt saneerauksessa. Turvaurakkaan puolestaan kuuluvat muun muassa kamerajärjestelmät sekä rikosilmoittimet. Turvaurakassa Aren kumppanina toimii turvallisuusratkaisujen toimittaja Certego.

Hanke on suuri ja myös Arella on poikkeuksellisen suuri rooli hankkeessa. Arelaisia sekä Aren alihankinta-asentajia on työmaalla päivittäin yli 50.

”Suurikokoinen hanke ja tiukka aikataulu on vaatinut paljon resursseja. Työmaa ei ole seisahtunut edes kesäkuukausiksi, joten aikataulutus on vaatinut taitavaa palapelin rakennusta. Kaikki on kuitenkin sujunut hyvin ja hanke näyttää valmistuvan aikataulussa”, kertoo yksikönpäällikkö Mikko Räsänen.

Lähde: MyNewsDesk

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.