Helsingin kaupungin rakennusvalvonta on nimennyt vuotuiseen tapaansa viisi poikkeuksellisen laadukasta rakennetun ympäristön tekoa Rakentamisen Ruusu -palkintoehdokkaiksi.

Ehdokkaat ovat tänä vuonna Aalto Töölön peruskorjaus, tilapäinen biennaalipaviljonki Hiidenkirnu, Olympiastadionin peruskorjaus ja laajennus, Supercellin pääkonttori sekä arkkitehti Jari Panzar.

Entiselle kauppakorkeakoululle arvonsa mukainen peruskorjaus

Aalto Töölö (entinen Helsingin kauppakorkeakoulu) on helsinkiläisille tuttu, vuonna 1950 valmistunut rakennus. Nykyään siinä toimii Aalto Executive Education (Aalto EE).

Rakennuksen juhlasali on suojeltu. Myöskään kiinteistön keltatiilistä julkisivua ei peruskorjauksessa muutettu, sen sijaan rakennuksen talotekniikka uudistettiin täysin. Energiatehokkuutta ja esteettömyyttä parannettiin.

Lupavaihe ja rakennusvaihe sujuivat moitteettomasti yhteistyössä lupaviranomaisten, suunnittelijoiden, museoviranomaisen ja rakentajan kesken.

Ehdolla palkinnon saajiksi hankkeessa ovat pääsuunnittelija arkkitehti Sarlotta Narjus ja projektiarkkitehti Erkki Ölander SARC Oy:stä, yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen Museovirastosta ja pääurakoitsija Fira Oy vastaavana työnjohtajanaan Ari-Pekka Lanu.

Innovatiivinen puinen paviljonki

Lyypekinlaiturille Vanhan kauppahallin rannalle on tilapäisellä rakennusluvalla valmistunut puurakenteinen paviljonkirakennus, Hiidenkirnu. Sen tarkoituksena on toimia lähtöporttina Vallisaaressa joka toinen vuosi järjestettävään taidetapahtumaan, Helsinki Biennaaliin.

Hiidenkirnu on innovatiivinen, suomalaisen arkkitehtuurin ja modernin puurakentamisen vakuuttava taidonnäyte. Hallin suunnittelu ja toteutus onnistuivat sujuvassa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Rakennus sopi hyvin ahtaaseen ja vaikeaan rakennuspaikkaan.

Ehdolla palkinnon saajiksi ovat Verstasarkkitehtien Mikko Rossi ja Jussi Palva sekä rakennesuunnittelija Jukka Laaksonen ja toteutuksesta vastannut Timberpointin Marko Suonpää.

Olympiastadion peruskorjattiin räätälöidyllä yhteistyöllä

Olympiastadionin peruskorjaus oli kauttaaltaan poikkeuksellisen vaativa, ja sitä varten kehitettiin ja toteutettiin räätälöity yhteistyömalli.

Olympiastadion on kokonaisuudessaan suojeltu. Lukuisten asiantuntijoiden yhteistyö oli keskustelevaa ja ratkaisuhakuista koko nelivuotisen työmaan ajan. Museoviraston läsnäolo oli tiivistä, ja rakennusvalvonta oli välittömästi käytettävissä aina ennakkoneuvotteluista loppukatselmukseen saakka.

Lopputuloksena ikoninen rakennus on saanut arvoisensa käsittelyn.

Ehdolla palkinnon saajiksi ovat arkkitehdit Kimmo Lintula ja Kari Raimoranta.

Supercellin pääkonttoria rakennettu poikkeuksellisen rakentavassa ilmapiirissä

Supercellin pääkonttori -hankkeessa on ollut poikkeuksellisen avoin tiedon jakamisen ja ratkaisuhenkisyyden ilmapiiri. Hankkeessa on ymmärretty, että rakennusvalvontaviranomainen ei ole vastapuoli vaan lakisääteinen osapuoli.

Toimistorakennuksen rakentaminen puusta ei ole rutiinia eikä vakiintuneita käytäntöjä ole. Hankkeen suunnittelussa ja kosteudenhallintasuunnitelmissa otettiin jo etukäteen huomioon, että hanke toteutetaan ilman sääsuojaa.

Rakennus on kaupunkikuvallisesti laadukas ja eheyttää monin tavoin rikkonaista ympäristöä.

Ehdolla palkinnon saajiksi ovat Supercellin Janne Saarinen, pääsuunnittelija Matti Huhtamies Anttinen-Oiva arkkitehdeilta, pääurakoitsija SRV-rakennus Oy, vastaava työnjohtaja Pekka Ruokonen sekä kosteudenhallintakoordinaattori Asko Jussila.

Jari Pantzar, arvostava ja paneutuva suunnittelija

Jari Pantzar on rakennusvalvonnan näkökulmasta toiminut esimerkillisellä tavalla rakennussuunnittelijana ja pääsuunnittelijana lukuisissa peruskorjauskohteissa.

Hän suhtautuu arvostavasti myös vähemmän tunnettujen arkirakennusten peruskorjausten suunnitteluun. Hän paneutuu työhön ja tekee erinomaista korjausrakennussuunnittelua rippumatta kohteesta myös silloin, kun taloudelliset resurssit ja tavoitteet kohteessa ovat tavanomaista vähäisemmät.

Yhteistyö hänen kanssaan on ollut erityisen sujuvaa ja mutkatonta.

Kestävää rakentamista

Rakentamisen Ruusu jaetaan rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti edistävälle teolle, joka on edistänyt hyvän elinympäristön luomista ja ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti sekä kulttuurisesti kestävää kehitystä. Keskeistä palkitsemiselle on suunnittelijoiden ja työmaan esimerkillinen toiminta.

Palkintokohde voi olla esimerkiksi kuluneen vuoden aikana valmistunut tai julkistettu uudisrakennus, peruskorjaus, toteutumaton suunnitelma, julkinen ulkotila, yksityiskohta tai yhteisön työpanos.

Vuotuinen tunnustus jaetaan nyt 26. kerran.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto valitsee ehdokkaista voittajan 3.12.2020. Palkinto jaetaan virtuaalisessa tilaisuudessa 4.12.2020 klo 14. 

Aiempia voittajia ovat olleet muun muassa Korkeavuorenkatu 21:n korjaus ja muutostyöt, Amos Rex ja Lasipalatsin korjaus sekä Vihreistä vihrein -kerrostalo.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.