Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.4. kokouksessaan Hakaniemenrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi Kampin hiljentymiskappelin ja Puotilan ostarin asemakaavojen muutokset. Kaupunginvaltuuston kokous järjestettiin ensimmäistä kertaa etäkokouksena ja noin 50 valtuutettua osallistui kokoukseen etäyhteyksien kautta.

Hakaniemenrannan asemakaavan muutos koskee alueita Hakaniemenrannassa ja Siltavuorenrannassa, katu-, puisto- ja vesialueita Sörnäisten, Kallion ja Kruununhaan kaupunginosissa sekä Opetushallituksen korttelia Hakaniemessä.

Uusi kaava mahdollistaa Kruunusillat-pikaraitiotieyhteyden Kalasatamasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa sekä Hakaniemensillan uuden linjauksen. Lisäksi alueelle on tulossa muun muassa uutta julkista rantapuistoa, kaksi venesatamaa ja täydennysrakentamista. Asukasmäärä alueella kasvaa noin 1 250 asukkaalla.

Suunnittelun tavoitteena on luoda Hakaniemen ympäristöön uutta laadukasta ja monipuolista julkista tilaa meren äärelle.

Kampin hiljentymiskappelille lisää asiakastiloja

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kampin hiljentymiskappelin asemakaavan muuttamisen, joka mahdollistaa kappelin asiakastilojen laajentamisen. Kaavamuutos koskee jalustaosan laajennusta, niin että uutta kerrosalaa tulee 70 kerrosneliötä. Puinen kappelirakennus pysyy ennallaan.

Vuonna 2012 valmistunut hiljentymiskappeli on nykyään tärkeä osa kirkon sosiaalityötä Helsingin keskustassa. Asiakastilojen laajennus parantaa kappelin edellytyksiä vastaanottaa asiakkaita ja järjestää tilaisuuksia. Kaavaratkaisu tukee kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista keskustan elinvoimaisuutta lisäämällä ja ehkäisemällä osaltaan segregaation kehittymistä, kun kirkon tuottamien sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset paranevat.

Puotilan ostarille uusi liikekeskus ja asuntoja

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Puotilan ostarin asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Puotilan ostarin nykyisten rakennusten korvaamisen uudella liikekeskuksella, jonka yhteyteen rakennetaan asuntoja. Nykyinen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokiteltu yksikerroksinen ostarirakennus korvataan 6-8-kerroksisella uudisrakentamisella.

Kaava mahdollistaa myös viereisen kaksikerroksisen pysäköintilaitoksen laajentamisen. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jossa on mm. kohennettu ja ajanmukaistettu pyöräilyn ja jalankulun järjestelyitä.

Tavoitteena on säilyttää ostarin tontti lähiympäristönsä kaupallisena keskuksena ja kaupunkikuvallisena keskipisteenä nykyisten rakennusten purkamisen jälkeenkin.

Päätös Hernesaaren asemakaavasta 22.4. valtuustossa

Esityslistalla ollut asia Hernesaaren asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta käsitellään seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.4. Päätöksen asian siirtämisestä teki kaupunginhallitus maanantain 6.4. kokouksessaan.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.