Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.8. esittää valtuustolle Lauttasaaren Koivusaaren kaavaratkaisun hyväksymistä. Kaupunginhallitus nimitti myös johtokunnat kaupungin neljään liikelaitokseen.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Lauttasaaren Koivusaaren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Kaavaratkaisu koskee Koivusaaren maa-aluetta, ympäröivää merialuetta, Länsiväylää ja maapenkereitä Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja korttelialueiden välissä Katajaharjun sillalle asti.

Tavoitteena on, että Koivusaareen rakennetaan uusi asunto- ja työpaikka-alue metroaseman ympärille. Asukkaita tulee lisää noin 5 000 ja työpaikkoja noin 3 300–4 000.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.