Kaupungistumisen myötä vuokra-asuminen yleistyy Suomessa kovaa vauhtia, ja tämä vaatii tulevalta hallitukselta asuntopoliittisia toimenpiteitä. Suomen Vuokranantajat ry ehdottaa ratkaisuiksi verotuksen kehittämistä, asuntotarjonnan ylläpitämistä sekä tukijärjestelmien oikeudenmukaistamista.

”Tulevalla vaalikaudella tulee selvittää perinpohjaisesti eri sijoitusmuotojen verokohtelu ja pyrkiä yhdenmukaistamaan sitä. Valtion tulee kannustaa kaikenlaiseen piensijoittamiseen, mutta ei ole perusteltua suosia tiettyjä sijoitusmuotoja niin kuin tähän asti on tehty”, linjaa Suomen Vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Yhdistys esittää muun muassa kaikkia pääomatuloja koskevan 1000 euron verovapaan osuuden käyttöönottoa. Tällainen malli kannustaisi kaikkeen piensijoittamiseen ja vahvistaisi siten kansankapitalismia. Perinteisesti monet suomalaiset ovat säästäneet vain omistusasuntoihinsa. Vuokranantajien näkemyksen mukaan olisi tärkeää kannustaa myös muunlaiseen säästämiseen.

Yksityiset vuokranantajat haluavat olla mukana tarjoamassa asuntoja sosiaalisesti heikossa asemassa oleville asunnonhakijoille. Nykyistä laajemmin tulisi hyödyntää välivuokrausta sekä uusia asumisen malleja, joissa yksityinen vuokranantaja vuokraa asunnon ja kaupunki tukee asukasta esimerkiksi asumisneuvonnalla sekä vuokranmaksun sujumisessa.

Lisäksi asumiseen liittyviä tukijärjestelmiä tulisi uudistaa. Vuokranantajien näkemyksen mukaan tuet tulee kohdistaa vain todella tuen tarpeessa oleville, ja tukien määrän tulee laskea tulojen noustessa. Näin toimivat käytännössä myös kaikki muut suomalaiset tukijärjestelmät.

”Nostamme myös valtion harjoittaman liikennepolitiikan merkittäväksi osaksi asuntopolitiikkaa. Ensi vaalikaudella valtion on investoitava kasvavien kaupunkiseutujen raidehankkeisiin, jonka myötä asuntotarjontaa syntyy automaattisesti lisää. Tämä tarjonnan lisääntyminen on paras lääke asumiskustannusten hillitsemiseksi”, toteaa yhdistyksen laki- ja edunvalvonta-asiantuntija Tarik Ahsanullah.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.