Yhä useampi rakennushanke Suomessa toteutetaan perinteisen kilpailuttamisen sijaan erilaisilla kumppanuusmalleilla. ”Lähes puolet tämän vuoden suurista urakoistamme tehdään kumppanuuksien avulla”, kertoo yli 30 %:n kasvua tekevän DDC-Tekniikka Oy:n toimitusjohtaja Jussi Leinonen. ”Alaa vaivannut vastakkainasettelu vähenee ja erimielisyyksille on vähemmän sijaa”, arvioi kumppanuuksien hyötyjä Rakennusteollisuuden sopimusasioista vastaava lakimies Karri Kivioja.

Urakoitsijoiden pitkäaikaiseen yhteistyöhön perustuvat kumppanuudet lisäävät suosiotaan rakennusalalla. Tämä näkyy erityisesti aliurakoitsijayritysten tulovirtojen keskittymisenä muutamaan tärkeään kumppaniin, joiden kanssa urakoidaan useita kohteita yhdessä.

Tamperelaisen rakennusautomaatiourakoitsija DDC-Tekniikka Oy:n liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 30 %:lla yli 2 miljoonaan euroon tänä vuonna. 

”Lähes puolet tämän vuoden suurista urakoistamme tehdään kumppanuuksien avulla, ja luku tulee myös tulevina vuosina olemaan korkea”, kertoo DDC-Tekniikan toimitusjohtaja Jussi Leinonen.

Myös Rakennusteollisuuden mukaan kumppanuuksien lisääntyminen näkyy alalla selvästi. 

”Erilaiset yhteistoiminnalliset toteutusmuodot ovat jatkuvasti yleistymässä rakennusalalla, ja erityisesti allianssimalli on lyönyt itsensä läpi viime vuosina”, kertoo Rakennusteollisuuden sopimusasioista vastaava lakimies Karri Kivioja.

Koronakriisillä ei vaikutusta kumppanuuksiin

Perinteinen tapa toteuttaa rakennushankkeita on kilpailuttaa aliurakoitsijat hinnan mukaan jokaiselle työmaalle erikseen ja suunnitella hanke ennen toteutusta. 

”Tällöin jokaisella työmaalla on aina uudet tekijät ja toimintatavat. Virheiden määrä voi kasvaa, ja myöhästymiset lisäävät myös tilaajan kuluja. Kumppanuuksien avulla työn jälki paranee ja työmaat valmistuvat nopeammin”, Jussi Leinonen sanoo.

Rakennusteollisuuden Karri Kiviojan mukaan kumppanuuksien etuna on se, että keskeiset osapuolet ovat usein jo suunnitteluvaiheesta lähtien tuomassa oman asiantuntemuksensa hankkeeseen. 

”Näin suunnittelu ja toteutus eivät ole irrallisia vaiheita, vaan parhaan lopputuloksen mahdollistavia ratkaisuja haetaan yhdessä alusta asti. Samalla alaa vaivannut vastakkainasettelu vähenee ja erimielisyyksille on vähemmän sijaa. Hyvät kokemukset ja onnistuneet hankkeet ovat luoneet yhteistoiminnalliselle toteutukselle positiivisen kierteen.”

Rakennusteollisuudessa ei arvioida koronatilanteen vaikuttavan kumppanuuskehitykseen.

”En usko, että koronakriisi pitkittyessäänkään vaikuttaa pitkäjänteiseen kumppanuuskehitykseen. Luonnollisesti, jos yksittäinen hanke kriisiytyy ulkoisista syistä, myös osapuolten välille syntyy helpommin riitoja”, Kivioja arvioi.

Uusi Taysin rakennus valmistui paikallisin voimin

Tampereen yliopistollisen sairaalan uusi F-rakennus on toteutettu urakoitsijoiden välisen kumppanuusmallin avulla.

”F-rakennus valmistui aikataulussa ja alle budjetin paikallisin voimin, joten hankkeeseen voi olla varsin tyytyväinen. F-rakennuksessa urakoitsijat ovat ehdottaneet työmaan aikana aiemmin hyviksi todettuja toteutusratkaisuja ja niitä on hyödynnetty yhdessä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi”, kertoo rakentamisen projektipäällikkö Jarno Virolainen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä.

Noin 32 miljoonaa euroa kustantaneessa rakennuksessa alkaa toiminta syyskuussa 2020.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.