Arvonlisäveron perusteesta saadaan vähentää verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio (AVL 78 §:n 1 momentin 3 kohta).

Verohallinnon ohjeessa Rakentamispalvelun myynti ja oma käyttö arvonlisäverotuksessa (kohdassa 8.1.1 Luottotappio) kerrotaan, että veron perusteesta ei voida vähentää luototappiota, kun arvonlisäveroa on suoritettu rakentamispalvelun omasta käytöstä hankkeeseen kohdistuvien välittömien ja välillisten kustannusten perusteella. Arvonlisäveroa ei tällöin ole suoritettu verollisena ilmoitetusta rakentamispalvelun myynnistä.

Veron perusteesta ei voida vähentää luottotappiota myöskään silloin, kun rakentamispalvelun myyntiin on sovellettu AVL 8 c §:n mukaista rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, koska veron perusteesta saadaan vähentää vain verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio.

Arvonlisäveroilmoituksessa kohdassa Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit (käännetty verovelvollisuus) ilmoitetaan sellaiset rakentamispalvelujen myyntien yhteismäärä, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Nämä myynnit ilmoitetaan verottomana. Ostaja maksaa arvonlisäveron.

Luottotappioista ei siis tehdä AVL 78 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella oikaisua myyjälle myynnin vähennyksenä kohtaan Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit.

Asiassa on ollut epätietoisuutta, ja joissakin taloushallinnon ohjelmistoissa luottotappiot on saatettu ohjata arvonlisäveroilmoitukselle vähennyseräksi yllä mainittuun ilmoituksen kohtaan.

Edellä kerrottu perustuu Verohallinnolta saatuun vahvistukseen siitä, mikä on oikea ilmoitustapa.

Lähde: MyNewsDesk

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.