Jo kuukauden ylimääräinen kuivatusaika voi parantaa rakennuksen käyttöikää.

Kiire ja rakentaminen eivät sovi yhteen. Sisäilmaa paljon tutkineen, FCG:n toimialajohtaja Juhani Pirisen mukaan suurin yksittäinen uusien rakennusten ongelmien aiheuttaja on kiire.

”Kiire on syynä moneen ongelmaan. Betonit jäävät kiireessä helposti liian märiksi ja kosteiksi, jolloin liimaan ja muovipäällysteeseen voi aiheutua vaurioita. Ilmanvaihto jää usein kiireessä säätämättä oikein, ja painesuhteet ovat silloin väärin. Ilmanvaihto täytyy säätää kuntoon siten, ettei sisäilma ole missään tapauksessa ylipaineinen, mutta ei myöskään voimakkaasti alipaineinen.”

Pirisen mielestä ongelma piilee siinä, että meidät on opetettu rakentamaan kiireellä. Kvartaalien mukaan maailmaa katsova mentaliteetti ei yksinkertaisesti sovellu rakentamiseen.

”Tuhlaamme valtavasti aikaa hankesuunnitteluvaiheessa, kun mietimme, rakennetaanko taloa vai ei. Kun rakennus sitten päätetään rakentaa, sen pitäisi kestää ainakin sata vuotta. Parin viikon kiirehtiminen tuntuu rakennuksen koko elinkaaressa järjettömältä, varsinkin kun seuraukset voivat olla kohtalokkaat.”

Kun kiire unohtuu, rakentaminenkin muuttuu eri näköiseksi.

”Rakennusten tilaajien pitäisi käyttää kosteuskoordinaattoreita ja uskoa asiantuntijoita. Tilaaja toki päättää rakennuksen valmistumisaikataulusta, mutta kiirehtiminen ei yleensä kannata. Onneksi moni tilaaja on ymmärtänyt tämän logiikan”, Pirinen sanoo.

Pirinen huomauttaa, että jo kuukauden ylimääräinen kuivatusaika tekee rakennukselle ihmeitä ja estää mahdollisuuden materiaalien pilaantumiseen.

”Lisäksi esimerkiksi toukokuun lopussa valmistuvaa koulurakennusta kannattaa tuulettaa kesän ajan aina koulujen alkuun saakka. Näin uusista materiaaleista syntyvät emissiot vähenevät, ja koulun alkaessa rakennuksen sisäilma on hyvällä mallilla.”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.