Schneider Electric varmistaa Helsingin Pasilaan avautuneen kauppakeskus Triplan sähkönjakelun ja paloturvallisuuden yhdessä kumppaneidensa kanssa. Kuva: YIT

  • Älykäs paloilmoitinjärjestelmä antaa aikaa reagoida tositilanteessa.
  • Häiriöttömyys, energiatehokkuus ja turvallisuus ovat sähkönjakelun peruspilarit.

Espoo, 23.10.2019 – Schneider Electric varmistaa Helsingin Pasilaan avautuneen kauppakeskus Triplan sähkönjakelun ja paloturvallisuuden yhdessä kumppaneidensa kanssa. Triplassa on Schneider Electricin Esmi Sense FDP -paloilmoitinjärjestelmä, joka on palkittu muun muassa Detektor- ja Red Dot design award -palkinnoilla.

Triplan paloilmoitinjärjestelmä on suurin kauppakeskukseen toteutettu kokonaisuus Pohjoismaissa.

Paloilmoitinjärjestelmässä älykkäät yhdistelmä- ja savuilmaisimet antavat ilmoituksen alkavasta palosta aiempaa nopeammin ja luotettavammin.

– Varhainen hälytys antaa aikaa pelastautua ja minimoida mahdolliset vahingot. Lisäksi paloilmoittimen graafinen käyttöliittymä antaa selkeät ilmoitukset ja toimintaohjeet. Paloilmoitinjärjestelmällä hallitaan myös suurta määrää erilaisia ohjauksia, jotta kiinteistön muut palotekniset järjestelmät toimivat tulipalon sattuessa oikein, kertoo palo- ja turvapuolen myyntijohtaja Ismo Salonen Schneider Electriciltä.

Yksi suurimpia kauppakeskuksiin toteutettuja hankkeita

Myös sähkönjakelun suhteen Triplan hanke on yksi suurimmista, mitä Schneider Electricin tuotteilla on kauppakeskuksiin toteutettu. Jo aikaisemmin Schneider Electric on toimittanut suurjännitekojeistoja ja komponentit pienjännitekeskuksiin muun muassa Helsingin Kampin, Espoon Ison-Omenan ja Lempäälän Ideaparkin kauppakeskuksiin.

– Sähkönjakeluverkon suunnittelu ja rakentaminen on yhteistyötä suunnittelun, laitevalmistajan ja urakoinnin kesken. Kauppakeskuksen sähkönjakelussa on monta tasoa ennen kuin päästään kauppakeskuskävijöille näkyviin pistorasioihin saakka, sanoo myyntijohtaja Jouni Kekäläinen Schneider Electriciltä.

Monen toimijan työmaalla kumppaneiden saumaton yhteistyö korostuu, jotta jokainen rakentamisen osa-alue edistyy aikataulussa.

– Schneider Electricin ja keskusvalmistaja Norelco Oy:n rautainen ammattitaito antoi meille mahdollisuuden keskittyä omaan työhömme talotekniikkaurakoitsijana. Iso projekti saatiin päätökseen tavoitteiden mukaisesti, kiittelee toimitilarakentamisen johtaja Kai Nurho Are Oy:stä.

Pääsähkönjakelun Triplassa toteutti LSK Talotekniikka Oy, 400V-pääkeskukset kohteeseen toimitti Norelco Oy.

– Haasteena tämän kokoisessa työmaassa on aikataulujen ja logistiikan yhteensovittaminen. Schneiderin kanssa meillä on jo aiempaa kokemusta yhteistyöstä pääsähkönjakelu-urakassa: esimerkiksi Lahdessa toteutimme yhdessä Kariston kauppakeskuksen, sanoo LSK Talotekniikan toimitusjohtaja Erkki Laitala.

Testattu kokonaisuus minimoi riskit

Häiriöttömyys, energiatehokkuus ja turvallisuus ovat sähkönjakelun kolme peruspilaria.

Esimerkiksi selektiivisyys, eli vikatapauksessa häiriön rajoittaminen vain vikaantuneeseen osaan sähköverkkoa, toteutetaan käyttämällä kokonaisuutena testattuja komponentteja ja Ecodial-laskentaohjelmaa. Ohjelman avulla voidaan etukäteen laskennallisesti simuloida moniportaisen sähköverkon toiminta.

– Kauppakeskus on iso mahdollisuus, koska meillä on markkinoiden laajin tuoterepertuaari esimerkiksi sähkönjakelun sekä palo- ja turvatuotteiden suhteen. Tekniikka integroituu väyläpohjaiseksi, kun laitteet tulevat samalta valmistajalta. Silloin myös niiden suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto helpottuvat.

– Lisäksi eri alueiden, laitteistojen tai järjestelmien energiankulutusta voidaan seurata reaaliajassa ja etänä, ja energiasyöpöt saadaan paikallistettua ja pistettyä kuriin, koska energianmittausominaisuudet ovat jo valmiina pääsähkönjakelun komponenteissa, Kekäläinen kertoo.

Korkean rakentamisen sähkönjakelussa virtakiskot lisäävät turvallisuutta

Suomen ja Pohjoismaiden suurimpaan kauppakeskukseen kuuluu kokonaisuutena muitakin tiloja: asuntoja, toimistoja, hotelli, pysäköintilaitos sekä Pasilan uusi asema. Hankkeen laajuuden lisäksi myyntijohtaja Jouni Kekäläinen nostaa sen erityispiirteeksi korkean rakentamisen Triplan torneissa.

– Nousukuiluissa kiinnitetään erityistä huomiota paloturvallisuuteen. Palokuorma sähkönjakelun osalta saadaan minimoitua käyttämällä nousuissa virtakiskoja kaapeleiden sijaan.

Sähkönjakeluverkon sekä paloturvallisuustekniikan toteuttamisen Triplassa tekivät Schneider Electricin kumppanit Aro Systems Oy, Avarn Security, Are Oy, Laiho Group, LSK Talotekniikka Oy, Norelco Oy, Sähkömies Oy sekä Sähkösuomilammi Oy.

Lähde: MyNewsDesk

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.